ประกันดี เคลมไว by เจ๊หลี โตเกียวมารีน 091-994-1669 และ 092-991-6642

ประกันดี เคลมไว by เจ๊หลี โตเกียวมารีน

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เด็ก - ผู้ใหญ่ ที่สามารถให้แบบแผนการรักษาวงเงินสูงหลักล้าน และแบบแผนประกันสะสมทรัพย์ เงินออม ระยะสั้น - ระยะยาว ดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด จ่ายผลตอบแทนทุกปี นอกจากนี้ยังมี UnitLinked หรือ TokioLinked กองทุนรวมควบประกัน ร่วมกับสถาบันการเงินแนวหน้าชั้นนำ (ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน IC License) พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และองค์กร บริษัท ได้เต็มที่ 100% และการวางแผนการเกษียณในระยะยาว เพื่อเงินบำนาญสุขใจอย่างยั่งยืน

พี่หลี ปทิตตา อัศวพาณิชกุล ในฐานะผู้บริหารสายงานตัวแทนและตัวแทนมืออาชีพ จาก บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) พร้อมทีมงานตัวแทนคุณภาพในสังกัด สามารถดูแลและรองรับบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย ตลอดระยะยาวจนลูกหลานเติบโต ไม่หาย ไม่ทอดทิ้ง ประดุจครอบครัวเดียวกัน

ภาพบรรกาศจากทีมงานคุณภาพของเรา

ดูรูปภาพทั้งหมด
ดูรูปภาพทั้งหมด

Welcome Foreign Customers !

Moreover, we are also providing life-health-and-financial security products and consulting services for FOREIGN CUSTOMERS working and holding WorkPermit with Visa in Thailand.

We are an executive team and professionally licensed insurance agency and holding an Investment Consultant (IC) License for over decades. We have potential to provide services for people all around Thailand by 24/7/365 as below products and services:
1. Life Insurance
2. Health Insurance & Medical Funds
3. Financial Products & Consulting Services
4. Insurance Savings with high benefits (short-and-long-term)
5. Unit-Linked / Tokio-Linked Investment
6. Retirement Planning Certified by Chulalongkorn University and Faculty of Psychology. (First-tier institute in Thailand)
7. Corporate Tax Benefits (CTB) & Tax Deduction verified by the Ministry of Taxation
8. Pension Choices for Retirement Planning
9. Smart Planning 800 Project (providing 15%-20% compensations)
Call 091-592-2944 (Mr. Sean)
Call 091-994-1669 (Mrs. Lee)
Call 092-991-6642 (Mr. A)

รับคำปรึกษาฟรี
Contact for Free Services

กรอก "เบอร์โทร" ของคุณเเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Please leave your phone number for contact
เรารับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ! แล้วจะติดต่อกลับ
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง !