รับคำปรึกษาแบบแผนประกันมรดกได้ฟรี โดย ผู้บริหารจากโตเกียวมารีน

การวางแผนและจัดการสินทรัพย์ของท่าน ในขอบเขตระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดเองได้ เพื่อให้เกิดมูลค่าและผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ทางการเงิน และการจัดสรรมรดกให้แก่ครอบครัวและลูกหลานของท่าน เพื่อความยุติธรรม เท่าเทียม ปรองดองสามัคคีในอนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้ข้อกำหนดความคุ้มครองของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริบทกฏหมายอย่างไร้กังวล

Asset Design by Ambassador

บริการให้คำปรึกษาวางแผนการเงินและการจัดสรรมรดกอย่างยั่งยืน โดย ตัวแทนมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน (IC License) และผู้บริหาร จาก บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Exclusive Services by Professional Insurance Agent

ผู้บริหารสายงานตัวแทนและทีมงานตัวแทนมืออาชีพพร้อมบริการรองรับให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว
"ตัวแทนประจำครอบครัวและตระกูลของท่าน"

Solution Design

สามารถวางแผนการเงิน การลงทุน การเกษียณ สวัสดิการสุขภาพขั้นพื้นฐาน และการจัดสรรมรดกทั้งโครงสร้างครอบครัวให้กับสมาชิกแต่ละบุคคลในครอบครัวของท่านได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ และแตกต่างไม่เหมือนใคร

แบบแผนประกันมรดก มูลค่า 1,000,000 บาท

“ลูกหลานรักกัน ปรองดองสามัคคี สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องได้รับมรดกอย่างเท่าเทียมกัน”

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์
  1. ประกันมรดก 1,000,000 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี มูลค่า 1,000,000 บาท เพิ่มความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 1,000,000 บาท
  2. คุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ย 10 ปี อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคงที่ตลอดสัญญา และเบี้ยประกันสามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เต็มที่
  3. ท่านสามารถเพิ่มมูลค่าทุนประกันหลักและผลประโยชน์ความคุ้มครองได้
  4. อัตราค่าเบี้ยประกันจะแปรผันขึ้นลง ตามแบบทุนประกันหลัก อายุของลูกหลาน และอายุของพ่อแม่ผู้ปกครอง (PB)

ตัวอย่างเบี้ยประกัน อายุ 35 ปี
• เพศหญิง 4,770 บาท/ปี
• เพศชาย 7,380 บาท/ปี

แผนประกันมรดก มูลค่า 2,000,000 บาท

“ลูกหลานรักกัน ปรองดองสามัคคี สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องได้รับมรดกอย่างเท่าเทียมกัน”

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์
  1. ประกันมรดก  2,000,000 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี มูลค่า 2,000,000 บาท เพิ่มความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 1,000,000 บาท
  2. คุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ย 10 ปี อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคงที่ตลอดสัญญาเบี้ยประกันสามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เต็มที่
  3. ท่านสามารถเพิ่มมูลค่าทุนประกันหลักและผลประโยชน์ความคุ้มครองได้
  4. อัตราค่าเบี้ยประกันจะแปรผันขึ้นลง ตามแบบทุนประกันหลัก อายุของลูกหลาน และอายุของพ่อแม่ผู้ปกครอง (PB)

ตัวอย่างเบี้ยประกัน อายุ 35 ปี
• เเพศหญิง 7,290 บาท/ปี
• เพศชาย 12,510 บาท/ปี

รับคำปรึกษาฟรี
Contact for Free Services

กรอก "เบอร์โทร" ของคุณเเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Please leave your phone number for contact
เรารับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ! แล้วจะติดต่อกลับ
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง !