外国人综合保险(中文版)แบบประกันครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติ (Chinese Version)

"ประกันดี เคลมไว by เจ๊หลี โตเกียวมารีน" ประกันสุขภาพ เด็ก-ผู้ใหญ่ ประกันชีวิต เงินออม ที่อยู่คู่กับคนไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 140 ปี!

ปัจจุบันหลายครอบครัวเริ่มทําประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเพื่อป้องกันความ เสี่ยงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น มีกรมธรรม์ประกันภัยช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ดี มีความคุ้มครอง (สํารอง) ไว้ใช้ เมื่อยามฉุกเฉิน หรือเป็นมรดกให้กับคนในครอบครัว หากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกประกันแบบไหนดี

“良好的保险 Jay Lee,Tokio Marine” 儿童和成人健康保险,人寿保险,与泰国人连续生活超过 140 年的储蓄!

如今,越来越多的家庭开始购买人寿保险或健康保险。是否阻止未来潜在风险拥有一份保险单有助于提高可信度。有紧急情况下可以使用的保护(备份)。或作为家庭成员的遗产如果有人不知道选择什么类型的保险。

ขอแนะนํา "ประกันดี เคลมไว by เจ๊หลี โตเกียวมารีน" หรือ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต ประเทศ ไทย จํากัด (มหาชน) ที่อยู่คู่กับคนไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 140 ปี พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าด้วย สวัสดิการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างครอบคลุม

介绍 “良好的保险 Jay Lee Tokio Marine” 或 Tokio Marine Life Assurance Thailand Public Company Limited,他一直与泰国人民在一起 140 多年,也随时准备满足客户的需求。全面的健康福利和金融产品

ประกันดี เคลมไว by เจ๊หลี โตเกียวมารีน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เด็ก ผู้ใหญ่ ที่สามารถให้แบบ แผนการรักษาวงเงินสูงหลักล้าน และแบบแผนประกันสะสมทรัพย์ (เงินออม) ระยะสั้นระยะยาว ดอกเบี้ยสูง กว่าท้องตลาด จ่ายผลตอบแทนทุกปี

良好的保险,Jay Lee,Tokio Marine,人寿保险,儿童和成人健康保险可以提供的快速索赔百万美元的治疗计划还有储蓄保险计划(储蓄),有短期的,也有长期的,利息高于市场,每年支付回报。

ภาคทีมงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ สามารถให้คําปรึกษาและดูแลลูกค้า ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ ด้วยทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความมั่นคงของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ที่อยู่คู่กับคนไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 140 ปี พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านด้วยสวัสดิการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ดังนี้

人寿保险代理人和财务顾问团队能够为客户提供建议和照顾所有渠道,无论是线上或者线下,都拥有 Tokio Marine Life Insurance Thailand Public Company Limited 的技能、知识、经验和稳定性,他一直与泰国人民相伴 140 多年,随时准备满足客户的需求。与健康福利和金融产品如下

1. ประกันชีวิต ทุนประกันหลัก สร้างมูลค่าให้ตัวเอง สวัสดิการสุขภาพ (Life Insurance)

แบบแผนประกันชีวิตสัญญาหลัก แบบที่สามารถวางแผนความคุ้มครองมูลค่าสูง พร้อมผลตอบแทน ระหว่างปี และเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว (ชั่วระยะเวลา ตลอดชีพ) ตอบโจทย์การวางแผนทุกช่วงจังหวะของชีวิต โดยเปลี่ยนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ให้กลายเป็นหลักประกันสร้างความมั่นคงและความอุ่นใจในชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

1. 人寿保险  主保资金为自己创造价值健康福利(人寿保险)

人寿保险计划、主合同一份可以规划高价值保障的计划年内收益,可选择长短期投保期(for a lifetime) 满足人生各个阶段的规划需要通过转移风险和不确定性成为为所有家庭成员创造生活稳定和安心的保证。

2. ประกันสุขภาพ เด็กเล็ก - เด็กโต - ผู้ใหญ่ (Kids and Adult Health Insurance)

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพตัวไฮไลท์เด่น จาก บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต ที่ได้รับการการันตีและ เสียงบอกต่อจากลูกค้าว่า เป็นแบบแผนประกันสุขภาพที่ดีที่สุด ตามมาตรฐานของ คปภ. รองรับ และ ให้วงเงินสูง และราคาคุ้มค่ากับแบบแผนที่ตอบโจทย์ พร้อมปลดล็อค ค่ารักษา ค่ายา และค่าหมอ ตามแบบแผนความคุ้มครองที่ซื้อไว้

2. 幼儿-大龄儿童-成人健康保险(Kids and Adult Health Insurance)

健康保险产品,Tokio Marine 上人寿保险公司的突出得到保障和来自客户的声音是最好的健康保险计划。根据标准,支持并提供高限额和好价格的符合需求的计划,并根据保险计划解锁治疗费、药物费和医生费

“แบบแผนประกันสุขภาพค่าห้อง” ผลประโยชน์แบบสัดส่วน

(1) ค่าห้องเริ่มต้น 5000 บาท 7000 บาท 10,000 บาท และสูงสุด 15,000 บาท
(2) วงเงินความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเริ่มต้น 1,430,500 บาท 1,996,400 บาท 2,749,600 บาท และสูงสุด 3,994,900 บาท

(1)房价从5,000泰铢、7,000泰铢、10,000泰铢到15,000泰铢等。     (2) 医疗费用的保障金额从 1,430,500 泰铢、1,996,400泰铢、 2,749,600 泰铢到 3,994,900 泰铢等。

“แบบแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย”

รองรับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงหลักล้าน ตอบโจทย์แบบแผนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแบบวงเงินสูงครอบคลุมตั้งแต่ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อตรวจพบ 18 โรคร้ายแรง วงเงินความคุ้มครองที่ซื้อไว้จะเพิ่มขึ้น ทันที่สองเท่าตัว (2X) เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แถมฟรีวงเงินผู้ป่วยนอก หากภายใน 300 วันแรกของปีกรมธรรม์นั้นใช้วงเงินไม่หมด สามารถนําไปเป็นโปรแกรม ตรวจสุขภาพประจําปี และฉีดวัคซีนได้ตามรายการ โดยรายละเอียดแบบแผนดังนี้

“一次性健康保险计划” 支持数百万的费用和医疗费用。

健康保险产品,Tokio Marine 上人寿保险公司的突出得到保障和来自客户的声音是最好的健康保险计划。根据标准,支持并提供高限额和好价格的符合需求的计划,并根据保险计划解锁治疗费、药物费和医生费

แบบแผน VIP

ค่าห้อง 3000 บาท วงเงิน 1 ล้านบาท (คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท)        
ค่าห้อง 4000 บาท วงเงิน 2 ล้านบาท (คุ้มครองสูงสุด 4 ล้านบาท)

แบบแผน Premier

ค่าห้อง 6000 บาท วงเงิน 3 ล้านบาท (คุ้มครองสูงสุด 6 ล้านบาท)          ค่าห้อง 8000 บาท วงเงิน 6 ล้านบาท (คุ้มครองสูงสุด 12 ล้านบาท)          ค่าห้อง 10000 บาท วงเงิน 12 ล้านบาท (คุ้มครองสูงสุด 24 ล้านบาท)

แบบแผน Premier Loyal

ค่าห้อง 12000 บาท วงเงิน 30 ล้านบาท (คุ้มครองสูงสุด 60 ล้านบาท)       ค่าห้อง 15000 บาท วงเงิน 80 ล้านบาท (คุ้มครองสูงสุด 160 ล้านบาท)     ค่าห้อง 25000 บาท วงเงิน 120 ล้านบาท (คุ้มครองสูงสุด 240 ล้านบาท)

贵宾计划

房费3,000泰铢,信用额度100万泰铢(最高保额200万泰铢)      房费4,000泰铢,信用额度200万泰铢(最高保额400万泰铢)

总理计划

房费6,000泰铢,信用额度300万泰铢(最高保额600万泰铢)     房费8,000泰铢,信用额度600万泰铢(最高保额1200万泰铢)     房费1万泰铢,信用额度1,200万泰铢(最高保额2400万泰铢)

Premier Loyal 计划

房费12,000泰铢,信用额度3,000万泰铢(最高保额6000万泰铢)    
房费15,000泰铢,信用额度8,000万泰铢(最高保额1.6亿泰铢)   房费25,000泰铢,信用额度1.2亿泰铢(最高保额2.4亿泰铢)

“ เคลมไว จ่ายจริง ไม่จุกจิกปวดหัว เพราะแฟกซ์เคลมง่าย สามารถเข้าแอดมิดและรับบริการ โรงพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 380 แห่งทั่วประเทศไทย โดยไม่ต้องสํารองจ่ายก่อนสามารถ เบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลในเครือข่ายได้เลยทันที พร้อมด้วยตัวแทนมืออาชีพ และระบบ ออนไลน์คุณภาพ จาก บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต ที่พร้อมรองรับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย ”

“快速理赔,真实付款,无后顾之忧。因为传真索赔很容易可以进入住院接受服务遍布泰国的网络中有超过 380 家医院无需提前付款立即直接支付给网络内的医院。连同来自 Tokio Marine Life Insurance Company 的专业代理和优质在线系统随时准备在泰国全天 24 小时为客户提供支持。

3. ประกันสะสมทรัพย์ (เงินออม) ระยะสั้น ระยะยาว (รายการลดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวน) : Short and Long Term Saving Insurance (Tax Deduction Benefits)

การวางแผนทางการเงินในรูปแบบเงินออมสะสมทรัพย์ สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ทั้งระยะ สั้น ระยะยาว ดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด จ่ายผลตอบแทนทุกปี รับรองการันตีผลตอบแทนและ ผลประโยชน์ที่มั่นคงและเป็นไปตามสัญญา การวางแผนทางการเงินแบบสะสมทรัพย์ที่ได้ทั้ง ผลตอบแทนที่ดีกว่าและสามารถใช้รวมเป็นรายการลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลในแต่ละปี เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เต็มจํานวน ดังนี้

- Tokio High Value (โตเกียว ไฮ แวลู)
- Tokio Super Growth 15/8 (โตเกียว ซูเปอร์ โกรท 15/8)
- Tokio Tax Saver 15/10 (โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร์ 15/10)
- Tokio Future Bright (โตเกียว ฟิวเจอร์ ไบรท์)
- Tokio Child Shield (โตเกียว ชายด์ ชิลด์)
- Tokio Happy Saving 10/5 (โตเกียว แฮปปี้ เซฟวิ่ง 10/5)
- Tokio Happy Refund (แฮปปี้ รีฟันด์)
- Happy Cash 25/20 (แฮปปี้ แคช 25/20)
- High Saving (ไฮ เซฟวิ่ง)
- Super Saving (ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง)
- Endowment (สะสมทรัพย์)

หมายเหตุ: อ้างอิงรายชื่อผลิตภัณฑ์แบบประกันสะสมทรัพย์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ตาม หน้าเว็บไซต์หลักของสํานักงานใหญ่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของ บริษัท โตเกียว มารีน ประกันชีวิต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

3. Savings insurance(储蓄)、short-term、long-term(全额减税项目): Short and Long Term Saving Insurance (Tax Deduction Benefits)

储蓄储蓄形式的财务规划。可以选择保障期,长短期均可,利率高于市场。每年派息保证回报和稳定的合同福利可以兼顾的累积财务规划更好的回报,每年都可以作为个人税收抵扣项目。全额税收优惠如下:

- Tokio High Value
- Tokio Super Growth 15/8
- Tokio Tax Saver 15/10
- Tokio Future Bright
- Tokio Child Shield
- Tokio Happy Saving 10/5
- Tokio Happy Refund
- Happy Cash 25/20
- High Saving
- Super Saving
- Endowment

备注:参见养老保险产品清单2022年10月,根据总行主网站可能会根据 Tokio Marine Life Assurance Thailand Public Company Limited 的公告进行更改。

4. โครงการบริหารโครงสร้างทางภาษีสําหรับผู้บริหาร (Cooperate Tax Benefits : CTB)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ลงรายการค่าใช้จ่ายทางบัญชีสําหรับนิติบุคคล และองค์กร บริษัทได้เต็มที่ 100% และยังสามารถให้ผลประโยชน์ทางภาษีที่ดีกว่าผลตอบแทนทางสวัสดิการประกันชีวิตสวัสดิการประกันสุขภาพ และสวัสดิการทางการเงิน ในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน เงินออม สะสมทรัพย์ เข้าสู่บริษัทองค์กร และสมาชิกกรรมการอีกด้วย ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสรรพากรยอมรับ

4. 合作税收优惠

CTB 项目可减免个人所得税法人和法人组织会计费用100%全额过帐法人和公司的会计后费用为 100%,还可以提供比人寿保险福利、健康保险福利更好的税收优惠。以及金融产品、投资、储蓄、储蓄到公司、组织形式的金融福利以及董事会成员这是合法的,并被税务局的规定所接受

5. กองทุนบํานาญ และการวางแผนการเกษียณ (Retirement Planning Funds)

แบบแผนไฮไลท์เด่นสุดคุ้มสุดฮิตที่โด่งดัง ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นสําหรับคนไทย จาก โตเกียวมารีน ดังนี้

- Smart Planning 800 (สมาร์ท แพลนนิ่ง 800)
- Smart Planning 1000 (สมาร์ท แพลนนิ่ง 1000)
- Smart Planning 550 (สมาร์ท แพลนนิ่ง 550)
- Pension Choice 80 (เพนชั่น ช้อยส์ 80) : คุ้มครอง 80 ปี
- Pension Choice 90 (เพนชั่น ช้อยส์ 90) : คุ้มครอง 90 ปี
- Tokio Young Happy Annuity (โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้)    

หมายเหตุ: อ้างอิงรายชื่อผลิตภัณฑ์แบบประกันบํานาญสะสมทรัพย์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ตาม หน้าเว็บไซต์หลักของสํานักงานใหญ่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

5. 养老基金和退休规划基金

Tokio Marine 为泰国人提供的日本产品如下:

- Smart Planning 800
- Smart Planning 1000
- Smart Planning 550
- Pension Choice 80: 保护80年
- Pension Choice 90 : 保护90年
- Tokio Young Happy Annuity

备注:参见储蓄年金保险产品列表2022年10月,根据总行主网站可能会根据 Tokio Marine Life Assurance Thailand Public Company Limited 的公告进行更改。

การวางแผนการเกษียณอย่างชาญฉลาดในระยะยาว เพื่อเงินบํานาญสุขใจอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ สําหรับผู้ที่ต้องการลงทุนและบริหารกองทุนบํานาญอย่างไร้ความเสี่ยง การันตีผลตอบแทน และให้ ผลประโยชน์ตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง สร้างชีวิตหลังการเกษียณอย่างมั่นคง เพื่อปักธงความสุขในแบบฉบับที่คุณเลือก วางแผนการเก็บออมการันตีผลประโยชน์เงินคืนเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดสัญญา ช่วยให้มั่นใจไร้กังวลกับความผันผวนในอนาคต

长期精明退休计划为了可持续的养老金,对于那些想无风险地投资和管理养老基金的人合约下的保证回报和持续收益。合约下的保证回报和持续收益退休后过上稳定的生活,以您选择的风格标记幸福储蓄计划保证在整个合同期间每年都会增加现金返还收益。有助于确保无需担心未来的波动。

6. ประกันควบกองทุนรวม UnitLinked หรือ TokioLinked (Mutual Funds with Insurance)

แบบแผนการลงทุนแบบทางเลือกที่รวมรวมระหว่างกองทุนรวมควบประกัน ที่ให้ผลประโยชน์ตอบ แทนได้มากกว่าและยังสามารถการันตีผลตอบแทนในตัวทุนประกันหลักได้ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินแนวหน้าชั้นนํา (ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ที่ถือใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย Investment Consultant - IC License )

6. Mutual Funds with UnitLinked 或 TokioLinked(带保险的共同基金)

一种结合了共同基金和保险的另类投资计划。带来好处反而能够保证主险资金的收益它是与领先金融机构合作的金融产品。 (由金融专家监督持有合法执照的投资顾问 - IC License )

7. ประกันกลุ่ม สวัสดิการพนักงาน

- ข้อเสนอพิเศษสําหรับกลุ่มองค์กรและบริษัทในการตอบสนองความต้องการในการประกันภัยประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน
- ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายทั้งเรื่องของ สุขภาพ ชีวิต และครอบครัวสบายใจหายห่วง และหมดความกังวล โดยบริษัทประกันชั้นนําและระบบการให้บริการที่รองรับตลอด 24ชั่วโมง
- ไม่ต้องสํารองจ่ายก่อน และสามารถเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลในเครือข่ายได้ทันที เมื่อเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลมากกว่า 479 แห่งทั่วประเทศไทย
- แฟกซ์เคลมโดยไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 22.00 น.
- บริการคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

7.、团体保险、员工福利

- 为企业集团和公司提供的特别优惠,以满足他们的人寿保险需求。和团体健康保险为了员工福利
- 在健康、生活和家庭安心方面提供广泛的保障不用担心通过领先的保险公司和24小时支持的服务系统
- 无需预付款并且可以立即直接支付给网络内的医院在泰国超过 479 家医院接受治疗时
- 从上午 8:30 到晚上 10:00 不间断地传真索赔
- 24小时呼叫中心服务

คุณหลี ปทิตตา อัศวพาณิชกุล ในฐานะผู้บริหารสายงานตัวแทนและตัวแทนมืออาชีพ จาก บมจ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (สํานักงานใหญ่) พร้อมทีมงานตัวแทนคุณภาพและมืออาชีพในสังกัด จนมีชื่อเสียงโด่งดังบน ช่องทางออนไลน์ สามารถดูแลและพร้อมรองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย ตลอดระยะยาวจนลูกหลานเติบโต ไม่หาย ไม่ทอดทิ้ง ประดุจครอบครัวเดียวกัน เพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน ซึ่งเป็นมากกว่าตัวแทนแต่ประหนึ่งเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

Khun Lee Patitta Asavapanichkul, Tokio Marine Life Assurance Public Company Limited(总部)的代理人和专业代表,以及一群合格的专业代理人直到出名在线渠道能够,在线渠道能够全天24小时照顾并随时准备支持服务。从长远来看,直到孩子长大,不消失,不抛弃,就像一个家庭。最好的朋友不止是代表,更像是一家人

ติดดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดข้อเสนอแบบแผนประกันไฟล์ PDF ของจริงและปรึกษาได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Add LINE ID : Lee9526 โทรด่วน 091-994-1669 และ 082-646-5926

联系我们获取保险计划建议的详细信息、真实的 PDF 文件和免费咨询、
免费添加 LINE ID : Lee9526热线电话: 091-994-1669  和:  082-646-5926

ยินดีรับสมัครตัวแทนมืออาชีพ (เก่า-ใหม่) และผู้บริหารสายงาน ตัวแทน พร้อมทีมงานทุกท่าน (จากทุกต่างค่ายสายงาน พร้อมได้รับคํา เชิญพิเศษย้ายเข้าสู่ทีมงาน)

บริหารงานโดย ผู้บริหารสายงานตัวแทนภาคอาวุโส ภาคพระนเรศวรประทานพร 24 และตัวแทนมืออาชีพ ทีมงานคุณภาพจาก บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (สํานักงานฝ่ายขาย - สํานักงาน ใหญ่)

กําลังเปิดรับสมัคร “ตัวแทนมืออาชีพ และที่ปรึกษาทางการเงิน” เข้าร่วมธุรกิจกับเรา พร้อมเรียนรู้เริ่มงานได้ทันที !! ไม่จํากัดเพดานรายได้ !!!

- เรียนรู้งานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โค้ช เทรน ติดดตาม ฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิด จนสามารถ ขายเป็นอย่างแน่นอน
- สามารถโทรนัดหมายสนทนาได้ทันที เพื่อชี้แจงผลประโยชน์และโครงสร้างรายได้
- โทร 091-994-1669 และ 082-646-5926

เข้าสู่อาชีพหลักหรือให้เป็นอาชีพเสริม ธุรกิจส่วนตัวสร้างมูลค่ามากกว่ารายได้หลัก ทุกคนสามารถทําได้     
1. ไม่ต้องลาออก ไม่ต้องทิ้งงานประจํา ทําเวลาไหนและที่ไหนก็ได้ ขอแค่เริ่มทําจริง     
2. ธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้านายตัวเอง ตอบโจทย์คนยุคใหม่ สามารถส่งต่อให้ทายาทได้     
3. เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหารายได้พิเศษเสริม ผ่านการขายช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์     
4. เทรน ติดดตาม ฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิด ชี้แนะเทคนิคการขายให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย     
5. ทํางานร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนคุณภาพ อย่างมืออาชีพเป็นระบบ     
6. เชื่อมั่นและศรัทธา ยิ่งตั้งใจ ยิ่งทํามาก ธุรกิจเติบโต สามารถสร้างรายได้อย่างไม่จํากัด

เราพร้อมผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จอย่างไร้ขีดจํากัด ด้วยขั้นตอนการสนับสนุนดังนี้     
1. พร้อมรองรับและโค้ชสอนงานใกล้ชิด อย่างมืออาชีพ ดูแลตลอดไม่หายไปไหน     
2. สามารถเริ่มต้นเรียนรู้และทํางานได้ทันที ไม่จํากัดเพดานรายได้ ยิ่งทํามากได้มาก     
3. ทํางานตรงสายกับ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (สํานักงานใหญ่) สามารถติดต่อจัดการและประสานงานได้รวดเร็วทันใจกว่า ไม่ต้องผ่านสาขาย่อยตามต่างจังหวัดให้เสียเวลา     
4. พร้อมนัดหมายโทรคุยทันที เพื่อแจ้งรายละเอียดและโครงสร้างรายได้ผลประโยชน์ตัวแทนมืออาชีพและผู้บริหารสายงานตัวแทน (เรียนเชิญพิเศษเข้าสู่ทีมงาน)

บริหารงานโดย ผู้บริหารสายงานตัวแทนภาคอาวุโส ภาคพระนเรศวรประทานพร 24 และตัวแทนมืออาชีพ ทีมงานคุณภาพจาก บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (สํานักงานฝ่ายขาย - สํานักงานใหญ่)     
1. คุณ ปทิตตา อัศวพาณิชกุล (คุณหลี) : ผู้บริหารสายงานตัวแทนและตัวแทนมืออาชีพ     
2. คุณ ภูเบศ อัศวพาณิชกุล (คุณเอ๋) : ผู้บริหารสายงานตัวแทนและตัวแทนมืออาชีพ     
3. คุณ ปภังกร อัศวพาณิชกุล (คุณฌอห์น) : ผู้บริหารสายงานตัวแทนและตัวแทนมืออาชีพการันตีคุณภาพ ผู้บริหารและตัวแทนมืออาชีพ

ด้วยรางวัลระดับชาติและต่างประเทศ     
1. Top of The Year คุณวุฒิระดับผู้บริหารและระดับตัวแทนมืออาชีพ     
2. TNQA / MDRT คุณวุฒิระดับตัวแทนมืออาชีพ     
3. APFinSA Awards 2021 คุณวุฒิระดับตัวแทนมืออาชีพ     
4. APFinSA Awards 2021 คุณวุฒิระดับผู้บริหารภาคอาวุโส (Diamond)     
5. APFinSA Awards 2022 คุณวุฒิระดับตัวแทนมืออาชีพ     
6. APFinSA Awards 2022 คุณวุฒิระดับผู้บริหารภาคอาวุโส (Diamond)     
7. Pro-Active Agent คุณวุฒิระดับตัวแทนมืออาชีพประจําเดือนและประจําปี ที่มีผลงานโดดเด่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

开放申请《专业代理和财务顾问”加入我们的业务准备学习,马上开始工作!!收入上限没有限制!!!

由高级代表部门主管管理Phra Naresuan Region 24加持及专业代表Tokio Marine Life Assurance PCL 的质量团队。 (营业部-总部)

开放申请《专业代理和财务顾问”加入我们的业务准备学习,马上开始工作!!收入上限没有限制!!!

- 免费学习工作免费,教练,培训,跟进,教练密切合作,直到他们确定可以销售。    
- 可立即致电预约聊天明确福利和收入结构    
- 热线电话: 091-994-1669  和:  082-646-5926

进入主要职业或作为附加职业自雇企业产生的价值超过原始收入,每个人都可以做到
1.你不必辞职,你不必离开你的全职工作。随时随地进行。让我们开始吧。    
2. 个人业务自己当老板,满足新一代的需求,也可以传给继承人。    
3. 适合想赚取额外收入的人,通过线上线下销售渠道。      
4. 训练、跟进、密切训练免费提供销售技巧建议、免费。    
5. 与管理层和质量代表一起工作,系统地和专业地。    
6.信心与信念,越想越做,生意越做越大,收入无限。

我们已准备好无限制地推动您走向成功。通过以下支持步骤:
1. 准备好支持和指导紧密教学工作专业地时刻小心,永远照顾。     
2. 能够立即开始学习和工作收入没有限制你做的越多,你的收入就越多。    
3. 直接与 Tokio Marine Life Insurance Public Company Limited 合作。 (总公司)联系、管理、协调更加快捷。无需经过外省支行浪费时间。     
4. 准备好马上打电话谈告知收入、福利、专业代理和代理高管的详细信息和结构。 (团队特别邀请)

由高级代表部门主管管理 ‘Phra Naresuan Region 24’ 加持及专业代表Tokio Marine Life Assurance PCL 的质量团队。 (营业部-总部)    
1. Ms. Patista Asavapanichakul女士(李女士):执行及专业代表
2. Mr. Bhubase Asavapanichakul先生(Khun Ae):执行和专业代表    
3. Mr. Papangkorn Asavapanichakul (Ms. Sean): 执行和专业代理人 质量保证行政人员和专业代表获得国家和国际奖项      
1. Top of the Year Executive and Professional Representative Level资格    
2. TNQA/MDRT专业代表资格    
3.APFinSA Awards 2021专业代表资格    
4. APFinSA Awards 2021 高级管理人员资格(钻石级)    
5.APFinSA Awards 2022专业代表资格    
6. APFinSA Awards 2022 高级管理人员资格(钻石级)    
7. Pro-Active Agent月度和年度专业代理资格业绩突出,履职尽责

รับคำปรึกษาฟรี
Contact for Free Services

กรอก "เบอร์โทร" ของคุณเเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Please leave your phone number for contact
เรารับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ! แล้วจะติดต่อกลับ
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง !