ประกันสุขภาพ แผนเหมาจ่ายสุดฮิต วงเงินสูงสุด 240 ล้าน จาก โตเกียวมารีน

แบบแผนเหมาจ่าย วงเงินสูงหลักล้าน มาแรงที่สุดในไทย ณ ตอนนี้ ตอบโจทย์รองรับทุกไลฟ์สไตล์ สามารถเลือกความคุ้มครองได้เองตามชอบและงบประมาณ หมดกังวลใจเรื่องของค่าใช้จ่ายและการรักษาพยาบาล การันตีตลอดสัญญา เน้นการดูแลรักษาเรื่องของโรคร้ายแรงโดยเฉพาะ เมื่อตรวจพบเจอ 18 โรคร้ายแรง วงเงินความคุ้มครองเด้งเพิ่มขึ้นสองเท่าทวีคูณ เตรียมพร้อมทุกรูปแบบการรักษาทันที แถมฟรี!!! วงเงินผู้ป่วยนอก หากใช้ไม่หมด สามารถใช้เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนตามรายการได้

ทำไมต้องซื้อ “ แบบแผนเหมาจ่ายสุดฮิต โตเกียวมารีน ” และดีกว่าอย่างไร?

 1. เบิกเคลมค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลได้ตามจริง โดยไม่จำกัดวงเงิน ซึ่งเบิกได้สูงสุดตามแบบแผนที่ซื้อไว้ โดยเฉพาะ ค่ายาที่ใช้ในโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้าน ค่าแพทย์ตรวจ ค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทุกกรณี ไม่จำกัดตามแผนวงเงินสูงสุดที่ซื้อไว้ โดยโตเกียวมารีนจัดหมวดหมู่พิเศษให้ คือ ค่าเวชภัณฑ์ อาทิเช่น อุปกรณ์ไม้คำยัน ขาเทียม เป็นต้น
 2. โตเกียวมารีนแบ่งหมวดหมู่พิเศษให้ คือ ค่าเวชภัณฑ์ 2 อาทิเช่น อุปกรณ์ไม้คำยัน
 3. เพิ่มเติมความคุ้มครองเรื่องของแพ็คเกจผู้ป่วยนอก (OPD) ให้ฟรี ตามตารางวงเงินตามแผนแต่ละแบบ
 4. พิเศษ! แถมฟรีแพ็กเกจผู้ป่วยนอกตามวงเงินแต่ละแบบแผนในกรณีหลังจาก 300 วันแรกของกรมธรรม์ที่อนุมัติแล้ว หากใช้วงเงินในแพ็คเกจผู้ป่วยนอกไม่หมด สามารถใช้เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนได้ตามวงเงินแต่ละแบบแผน

แบบแผนและความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย ตามไลฟ์สไตล์และงบของท่าน

กรณีเป็นโรคร้ายแรง 18 โรควงเงินคุ้มครองแบบแผนเหมาจ่าย เพิ่มขึ้นสองเท่า (2x) ตามแบบแผนวงเงินแต่ละรายการทันที ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายการรักษา รวมผลประโยชน์สูงสุด 240 ล้านบาท

ชื่อแพ็กเกจ
ค่าห้อง
วงเงิน
VIP
Premier
Premier Loyal
2,000
500,000
3,000
1,000,000
4,000
2,000,000
6,000
3,000,000
8,000
6,000,000
10,000
12,000,000
12,000
30,000,000
15,000
80,000,000
25,000
120,000,000

แผน VIP 3000

ค่ารักษา ทั่วไป
1 ล้าน บาท/ปี
ค่ารักษา โรคร่ายแรง
2 ล้าน บาท/ปี
ค่ารักษา (ค่าห้อง+ค่าอาหาร)
3,000 บาท/วัน
ค่ารักษา (ผู้ป่วยนอก)
8,000 บาท/วัน

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

เพศ
อายุ
เบี้ย (บาท/ปี)
ชาย
25
21,244
ชาย
35
23,381
ชาย
45
27,243

แผน VIP 4000

ค่ารักษา ทั่วไป
2 ล้าน บาท/ปี
ค่ารักษา โรคร่ายแรง
4 ล้าน บาท/ปี
ค่ารักษา (ค่าห้อง+ค่าอาหาร)
4,000 บาท/วัน
ค่ารักษา (ผู้ป่วยนอก)
9,000 บาท/วัน

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

เพศ
อายุ
เบี้ย (บาท/ปี)
ชาย
25
23,235
ชาย
35
25,545
ชาย
45
29,754

แผน VIP 6000

ค่ารักษา ทั่วไป
3 ล้าน บาท/ปี
ค่ารักษา โรคร่ายแรง
6 ล้าน บาท/ปี
ค่ารักษา (ค่าห้อง+ค่าอาหาร)
6,000 บาท/วัน
ค่ารักษา (ผู้ป่วยนอก)
10,000 บาท/วัน

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

เพศ
อายุ
เบี้ย (บาท/ปี)
ชาย
25
24,561
ชาย
35
26,985
ชาย
45
31,418

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่นคลิกแอดไลน์ เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ (โดยย่อ)

VIP
Premier
Premier Loyal
แผน
2,000
แผน
3,000
แผน
4,000
แผน
6,000
แผน
8,000
แผน
10,000
แผน
12,000
แผน
15,000
แผน
25,000
ข้อ
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์จากการป่วยหรือจากอุบัติเหต
5 แสน
1 ล้าน
2 ล้าน
3 ล้าน
6 ล้าน
12 ล้าน
30 ล้าน
80 ล้าน
120 ล้าน
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์จากโรคร้ายแรง 18 โรค*
1 ล้าน
2 ล้าน
4 ล้าน
6 ล้าน
12 ล้าน
24 ล้าน
60 ล้าน
160 ล้าน
240 ล้าน
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน
1
ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,000
3,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
15,000
25,000
ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2.1
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
2.2
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบําบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล*
(*ค่าบริการทางการพยาบาล เมื่อรวมกับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลแล้วต้องไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว ้ในตารางผลประโยชน์ในข้อ 1)
2.3
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สินเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้านสูงสุดไม่เกิน 7 วัน (ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น)
3
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
4
ค่ารักษาพยาบาลโดยการทําผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ (ต่อรอบปีกรมธรรม์) ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทําหัตถการ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
4.1
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทําหัตถการ
4.2
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
4.3
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทย์ทําศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
4.4
ค่าประกอบวิชาชีพ เวชกรรม วิสัญญีแพทย์
4.5
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
5
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
6
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
6.1
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 31 วันก่อน และหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6.2
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสําหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 31 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยจํากัด 2 ครั้ง)
7
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
8
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ภายใน 31 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
5,000
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000
จ่ายตามจริงสูงสุด 20 ครั้ง
9
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
10
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
11
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
12
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
13
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์เพิมเติมพิเศษ ความคุ้มครองผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
1
ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสําหรับบิดาหรือมารดา (เตียงเสริม) สําหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในครังแรกต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,000
3,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
15,000
25,000
2
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
5,000
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000
จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ ความคุ้มครองผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
1
ค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษสําหรับการพักฟื้ นที่บ้าน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 28 วัน)
5,000
1,000
1,500
2,000
5,000
8,000
10,000
12,000
15,000
2
ค่าตรวจสุขภาพประจําปีหรือค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก หรือค่าฉีดวัคซีน (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
3,000
5,000
6,000
8,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

TOKIO GOOD HEALTH

แผนผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษหมวดค่าฉีดวัคซีนเหมาจ่ายวงเงินสูง

บริษัทจะจ่ายค่าฉีดวัคซีนที่จำเป็นและสมควรให้แก่ผู้เอาประกันภัยรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับปรึกษาในการฉีดวัคซีน ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ ภายหลังระยะเวลา 300 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะกิดขึ้นหลังสุด โดยผลประโยชน์ค่าฉีตวัคซีนครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมและบันทึกสลักหลังอื่นๆ แล้วบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่

 1. วัคซีนบาดทะยัก, โรคคอตีบ, ไอกรน (TDAP)
 2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 3. วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม
 4. วัคซีนไข้กาฬนกนางแอ่น
 5. วัคซีนสำหรับการเดินทาง
 6. วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ
 7. วัคซีนไทฟอยด์
 8. วัคซีนใข้สมองอักเสบญี่ปุ่น
 9. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 10. วัคซีนไข้เหลือง
 11. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
 12. วัคซีนวัณโรค (BCG หรือ Bacille Calmette-Guerin)

รับคำปรึกษาฟรี
Contact for Free Services

กรอก "เบอร์โทร" ของคุณเเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Please leave your phone number for contact
เรารับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ! แล้วจะติดต่อกลับ
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง !