ประกันวินาศภัย ครบวงจร

ใช้ชีวิตได้เต็มที่ไพร้อมกับความมั่นใจรอบด้าน

ประกันวินาศภัยครบวงจร ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัยไฟไหม้ ประกันอุทกภัยน้ำท่วม ประกันรถยนต์

ในสังคมปัจจุบัน การมีประกันในชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินของเรา นอกเหนือจากประกันชีวิตแล้ว เพื่อความมั่นใจในทุกเหตุการณ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตที่มั่นคง การมีประกันวินาศภัย อย่าง ประกันบ้าน, ประกันอัคคีภัยไฟไหม้, ประกันอุทกภัยน้ำท่วม และประกันรถยนต์ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและครอบคลุมต่อทรัพย์ของเราอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันเหล่านี้จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ไปพร้อมกับความมั่นใจในการจัดการกระจายรถความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
โตเกียวมารีนเป็นบริษัทประกันชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายให้เลือกสรรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัย อย่าง ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัยไฟไหม้ ประกันอุทกภัยน้ำท่วม และประกันรถยนต์ พร้อมทั้งมีความคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

ประกันวินาศภัย คืออะไร

ประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยทุกประเภทที่นอกเหนือจาก การประกันชีวิต ซึ่งเป็นประกันที่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและสิ่งของ ตัวอย่างความเสี่ยง เช่น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือสูญหาย การมีประกันวินาศภัยช่วยลดความกังวลในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยหากทรัพย์สินที่ทําประกันภัยเอาไว้เกิดความสูญเสียหรือ เสียหายจากภัยต่างๆ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้

ประกันวินาศภัย สําคัญอย่างไร

ประกันวินาศภัยมีความสำคัญต่อทุกคน เพราะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการสูญเสียของทรัพย์สิน และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์วินาศภัย หรืออุบัติภัยธรรมชาติได้อย่างท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุรถยนต์ เป็นต้นได้

ประโยชน์ของประกันวินาศภัย

 • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทนทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีสภาพคล่องทางการเงิน
 • ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยและครอบครัว
 • ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและทุกข์ใจของผู้เอาประกันภัย
 • ช่วยลดและกระจายความเสี่ยงจากการสูญเสียได้อย่างทันที

ประกันวินาศภัย มีกี่ประเภท ?

ประกันวินาศภัยมีหลายประเภทที่อาจต่างกันตามความต้องการและความสำคัญของผู้เอาประกัน แต่ละประเภทจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน การเลือกประเภทของประกันวินาศภัยจึงควรพิจารณาจากความต้องการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ประกันบ้าน 

การทำประกันบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องความมั่นคงของบ้านและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่าบ้าน การทำประกันบ้านช่วยปกป้องบ้านจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการโจรกรรมลักลอบเข้าบ้าน ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมและความสบายใจที่ได้รับจากประกันบ้าน นำไปสู่การอยู่อาศัยในบ้านของคุณได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

ประกันบ้าน คืออะไร (?)

เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินในบ้าน โดยการประเมินมูลค่าความคุ้มครองจากกรมธรรม์ อาทิ อาคาร ทรัพย์สินภายในบ้าน และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความคุ้มครองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การถูกขโมย หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบ้าน ประกันบ้านมีความสำคัญต่อเจ้าของบ้าน เพราะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ อาชญากรรม ฯลฯ

วิธีเลือกประกันบ้าน

มีปัจจัยหลายประการที่ควรพิจารณาในการเลือกประกันบ้าน ได้แก่

 • ประเภทของบ้าน
 • มูลค่าของบ้าน
 • ที่ตั้งของบ้าน
 • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบ้าน
 • วงเงินความคุ้มครองที่ต้องการ
 • เบี้ยประกันภัย

ควรเปรียบเทียบแผนประกันบ้านจากบริษัทประกันต่างๆ เพื่อเลือกแผนประกันบ้านที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณมากที่สุด และสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวแทนนายหน้าในการดูแลและให้บริการ

ขั้นตอนการทำประกันบ้าน มีดังนี้

 • เลือกบริษัทประกัน
 • เปรียบเทียบแผนประกันบ้าน
 • เลือกแผนประกันบ้านที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณ
 • ติดต่อบริษัทประกันเพื่อขอใบเสนอราคา
 • ชำระเบี้ยประกันภัย
 • รับกรมธรรม์ประกันบ้าน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับประกันบ้าน

การทำประกันบ้านเป็นวิธีหนึ่งในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบ้าน แต่ไม่สามารถคุ้มครองทุกความเสี่ยงได้ ดังนั้น ควรอ่านกรมธรรม์ประกันบ้านอย่างละเอียดก่อนทำประกัน เพื่อเข้าใจความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ พร้อมทั้งควรแจ้งบริษัทประกันหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน เช่น มูลค่าของบ้าน ที่ตั้งของบ้าน ฯลฯ และควรชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงเวลา เพื่อรักษาความคุ้มครองของประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยไฟไหม้ 

เมื่อพูดถึงความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ อาจเกิดขึ้นทุกวันโดยไม่คาดคิด การประกันอัคคีภัยไฟไหม้เป็นประกันสำคัญที่ช่วยลดภาระด้านการเงินและความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ประกันอัคคีภัยไฟไหม้ คืออะไร (?)

เป็นประกันประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองในกรณีที่บ้านหรือทรัพย์สินเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น  อัคคีภัยจากการไหม้ของไฟฟ้าหรือการไหม้ที่เกิดขึ้นในที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัยไฟไหม้จะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการอยู่อาศัยและประกันทรัพย์สิน

ประกันอัคคีภัยไฟไหม้ 

เมื่อพูดถึงความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ อาจเกิดขึ้นทุกวันโดยไม่คาดคิด การประกันอัคคีภัยไฟไหม้เป็นประกันสำคัญที่ช่วยลดภาระด้านการเงินและความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ประกันอัคคีภัยไฟไหม้ คืออะไร (?)

เป็นประกันประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองในกรณีที่บ้านหรือทรัพย์สินเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น  อัคคีภัยจากการไหม้ของไฟฟ้าหรือการไหม้ที่เกิดขึ้นในที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัยไฟไหม้จะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการอยู่อาศัยและประกันทรัพย์สิน

ประกันอุทกภัยน้ำท่วม คืออะไร (?)

ประกันอุทกภัยน้ำท่วมเป็นประกันประเภทหนึ่งของประกันภัยที่มีเป้าหมายในการปกป้องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมบ้านหรือสถานที่อื่นๆ ประกันอุทกภัยน้ำท่วมจะครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน อาคาร และสิ่งของที่ถูกครอบคลุมภายในกรมธรรม์ โดยประกันนี้มีเป้าหมายในการช่วยลดความเสี่ยงและภาระการเงินในกรณีเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วม

ทำไมถึงต้องมีประกันอุทกภัยน้ำท่วม

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง หนึ่งในภัยพิบัติที่พบบ่อยที่สุดคือน้ำท่วม น้ำท่วมสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน ประกันอุทกภัยน้ำท่วมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

ประกันรถยนต์

การซื้อประกันรถยนต์หรือเลือกต่อประกันรถยนต์ จำเป็นต้องซื้อแบบที่แพงสุดจะดีที่สุด จริงหรือไม่? ประกันภัยรถยนต์จำเป็นอย่างมากสำหรับคนใช้รถทุกประเภท เพราะสามารถมอบความคุ้มครองให้ผู้ขับขี่รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนหากเกิดเหหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมที่เกิดจากอุบัติเหตุรวมไปถึงการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในปัจจุบันประกันภัยรถยนต์ออกมาให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท มีความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันออกไป ทางเราพร้อมที่จะอธิบายให้คำปรึก
ษาและเปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละประเภทว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และควรเลือกต่อประกันรถยนต์อย่างไรให้ได้ค่าเบี้ยประกันถูกและคุ้มค่าที่สุด

ประกันรถยนต์ คืออะไร (?)

ประกันรถยนต์คือสัญญาที่ทำกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกป้องความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ โดยประกันรถยนต์ช่วยคุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุที่คุณเป็นสาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์อื่นๆ เช่น ภัยพิบัติ ไฟไหม้ น้ำท่วม การกระทำที่ร้ายแรง และการขโมย เป็นต้นอีกด้วย 

ประกันวินาศภัยกับโตเกียวมารีนประกันชีวิต

โตเกียวมารีนประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชั้นนำที่มีประสบการณ์และความเชื่อถือในการให้บริการประกันชีวิตกว่า 100 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันที่เหมาะสมและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประกันวินาศ ในประเภทต่างๆทั้งประกันบ้าน ประกันอัคคีภัยไฟไหม้ ประกันอุทกภัยน้ำท่วม ประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมสำหรับบุคคลที่ต้องการความคุ้มครองในช่วงเวลาที่กำหนด 

เปรียบเทียบกับประกันวินาศภัยบริษัทอื่น

ทางเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษา อธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนถี่ถ้วน และดูแลคุณลูกค้า เพื่อเปรียบเทียบประกันวินาศภัยและประกันรถยนต์แต่ละแบบประเภท เพื่อเทียบกับแบบบริษัทอื่นเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้า เพื่อแบบที่ถูกที่สุด ตอบโจทย์ตรงความต้องการของแต่ละบุคคลแต่ละสไตล์ในการขับขี่ ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่สูงสุด โดยผู้เชี่ยวชาญและตัวแทน-นายหน้ามืออาชีพในวงการประกันยาวนานกว่า 40 ปี 

รวมสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกต่อประกันรถยนต์ในปีล่าสุด

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกประกันรถยนต์ถูกที่สุด ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เปรียบเทียบประกันรถยนต์ก่อนตัดสินใจ การใช้งานรถยนต์ของคุณเหมาะกับประกันประเภทไหน?

ด้วยความหลากหลายของประเภทประกันรถยนต์ ทำให้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่คุณควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละประเภทมีเงื่อนไขการคุ้มครองอย่างไรบ้าง โดยอ้างอิงจากประเภทของประกันที่ในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกันคือ ประกันชั้น 1 เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด, ชั้น 2+, ชั้น 3+, ชั้น 2 และชั้น 3 ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีการลดทอนความคุ้มครองออกไป และค่าเบี้ยประกันก็จะถูกลงตามไปด้วย ดังนั้นคุณควรศึกษาให้ดีก่อนว่าประกันประเภทไหนที่เหมาะกับการใช้งานรถยนต์ของคุณ

2. เงื่อนไขความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันของแต่ละบริษัท

สิ่งสำคัญถัดมาคือเรื่องของเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของแต่ละบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัททุกรายจะมีรูปแบบกรมธรรม์ครบทั้ง 5 ประเภทก็จริง แต่ส่วนมากก็จะมีเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการต่อผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ควรทำความเข้าใจและเปรียบเทียบประกันรถยนต์ให้ดีเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณเอง เช่น ครอบคลุมค่าซ่อมทั้งหมด ยกเว้นอะไหล่บางชิ้น, อะไหล่บางส่วนสามารถเบิกได้เป็นอะไหล่เทียบแท้สำหรับรถอายุเกิน 8 ปี และการเริ่มคุ้มครองที่ไม่เหมือนกันเพราะบริษัทประกันบางรายเงื่อนไขเริ่มคุ้มครองตั้งแต่การผ่อนค่าเบี้ยประกันงวดแรก หรือบางเจ้าอาจจะต้องผ่อนให้หมดก่อนจึงจะเริ่มคุ้มครอง เป็นต้น

3. เลือกบริษัทประกันที่เหมาะกับคุณ

การเลือกบริษัทประกันรถยนต์ถือเป็นอีกสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของบริษัทว่าจะไม่เสี่ยงต่อการล้มละลาย และการให้บริการต่างแก่ผู้เอาประกัน เช่น ระยะเวลาในการมาถึงจุดเกิดเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุ, การอำนวยความสะดวก, ระยะเวลาการจัดการปัญหา ไปจนถึงจำนวนอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานที่อยู่ในเครือที่เป็นจุดสำคัญ เพราะคนส่วนใหญ่เลือกที่จะนำรถยนต์ไปเคลมกับอู่ที่อยู่ใกล้บ้านมากกว่า ทั้งนี้คุณสามารถซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ผ่านโบรกเกอร์หรือตัวแทนขายประกันรถยนต์กับ “เงินติดล้อ” ได้ เพราะพวกเราสามารถมอบขอเสนอและเปรียบเทียบประกันรถยนต์จากแต่ละบริษัทให้คุณได้ง่าย ๆ สะดวกมากกว่าที่คิด

ประกันภัยรถยนต์สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 5 ประเภท คือ ประกันชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 3+, ชั้น 2 และชั้น 3 โดยจะมีเงื่อนไขการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปตามประเภท คุณสามารถเปรียบเทียบความครอบคลุมได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือประเภทที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเหตุที่มีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม โดยสามารถให้คุ้มครองความเสียหายได้ทั้งกระจกหน้ารถยนต์, อะไหล่และส่วนประกอบรถยนต์ทั้งหมด, ความเสียหายจากไฟไหม้, ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อย่างเช่นน้ำท่วม, คุ้มครองต่อการถูกโจรกรรม และให้บริการรถยกเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับความคุ้มครองสำหรับตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี มีความครอบคลุมดังต่อไปนี้ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์, ค่าอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่าประกันตัว และสามารถปรับแต่งแผนการประกันได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วน

ข้อควรรู้สำหรับประกันชั้น 1

ประกันชั้น 1 เป็นประกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์ประเภทอื่น ๆ โดยจะมีค่าเบี้ยประกันสูงที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานรถยนต์ทุกวัน เดินทางไกลบ่อย ๆ รถยนต์ป้ายแดง รวมไปถึงมือใหม่ที่พึ่งหัดขับรถจะเหมาะมาก ๆ เพราะให้ความคุ้มครองกับอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีได้

2.ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คือประเภทของประกันที่มีพื้นฐานมาจากประกันชั้น 2 และใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณี ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ อย่างเช่นน้ำท่วม, คุ้มครองต่อการถูกโจรกรรม และให้บริการรถยกเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครองสำหรับตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีได้เหมือนกับประกันชั้น 1 เช่น ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ความเสียหายของรถยนต์, ค่าอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่าประกันตัว โดยผู้เอาประกันสามารถปรับแต่งแผนประกันได้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นได้

3.ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คือประกันภัยที่สามารถให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สามารถรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีได้เมื่อเราเป็นฝ่ายผิด โดยที่ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ในส่วนของการคุ้มครองอื่น ๆ มีความครอบคลุมดังนี้ การถูกโจรกรรม, ความเสียหายจากไฟไหม้, ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ข้อควรรู้สำหรับประกันชั้น 2+ และชั้น 2

ประกันชั้น 2+ นั้นมีพื้นฐานมาจากประกันภัยชั้น 2 มีการเพิ่มเติมความคุ้มครองบางส่วนที่ใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 โดยที่ตัวกรมธรรม์นั้นสามารถรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของทั้งผู้เอาประกันภัยและคู่กรณีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วมและโจรกรรม เมื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 2 นั้นจะไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันได้ ไม่มีบริการรถยก รวมไปถึงความเสียหายจากไฟไหม้และน้ำท่วมด้วยเช่นกัน เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้อย รถยนต์อายุ 7 ปีขึ้น มีความกังวลในพื้นที่จอดประจำ เช่น ผู้ที่อาศัยในอะพาร์ตเมนต์ไม่มีที่จอดตายตัว ต้องไปจอดตามริมทาง หรือที่สาธารณะ และเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อย

4.ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คือประเภทที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 2+ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี มีบริการรถยกให้ตลอด 24 ชั่วโมง ในด้านความคุ้มครองสำหรับตัวบุคคลนั้นก็จะครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันตัวที่มาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ และสามารถปรับแผนประกันได้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือเบี้ยประกันได้

5.ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3 คือประกันภาคสมัครใจในระดับพื้นฐานที่สามารถให้ความคุ้มครองได้เฉพาะทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ รับผิดชอบทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลทั้งคู่กรณีและผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงค่าประกันตัวของผู้เอาประกันภัยด้วยเช่นกัน

ข้อควรรู้สำหรับประกันชั้น 3+ และชั้น 3

ประกันชั้น 3+ และชั้น 3 สามารถให้ความคุ้มครองเฉพาะในด้านความเสียหายของคู่กรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของรถยนต์ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของคู่กรณี เมื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะเพิ่มเติมในส่วนของบริการรถยกตลอด 24 ชั่วโมงให้กับรถของผู้เอาประกัน เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานน้อย มีที่จอดเป็นหลักเป็นแหล่ง และเหมาะกับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์สูงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อย

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาประกัน

 • ชื่อผู้เอาประกันภัยและสถานที่ตั้งทรัพย์สิน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ระยะเวลาประกันภัย เช่น 1 ปี  2 ปี และ 3 ปี
 • ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
 • ลักษณะการใช้ประกอบการ เช่น ร้านค้า หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่น
 • ลักษณะสิ่งปลูกสร้างหรือลักษณะทรัพย์สิน

การเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์นั้นคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ลดค่าเบี้ยได้ดีเมื่อคุณลูกค้าต้องการต่อประกันรถยนต์ในปีถัดไป โดยสิ่งที่คุณควรทำการบ้านหาข้อมูลก่อนตัดสินใจก็คือ การประเมินลักษณะการใช้รถยนต์ของตนเองว่าใช้บ่อยแค่ไหน มีนิสัยการขับขี่เป็นอย่างไร มีประสบการณ์ในการขับขี่มากแค่ไหน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณควรทำประกันรถยนต์ชั้นไหนดี อีกทั้งยังช่วยให้ค่าเบี้ยประกันถูกลงได้หากมีประวัติที่ดี สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์จากบริษัทชั้นนำ ติดต่อได้ที่ 091-994-1669 และ 082-646-5926 พร้อมให้บริการด้วยการประเมินเพื่อนำเสนอแบบแผนประกันที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

บทสรุป

การทำประกันวินาศภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะสามารถช่วยคุ้มครองทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่าง ๆ เมื่อคุณทำประกันวินาศภัย คุณก็สามารถมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณจะได้รับการคุ้มครองจากความเสียหายและคุณสามารถมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้น

หากคุณกำลังมองหาประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับคุณ คุณสามารถศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบเบี้ยประกันจากบริษัทประกันต่าง ๆ ของโตเกียวมารีนประกันชีวิตได้ครับ

รับคำปรึกษาฟรี
Contact for Free Services

กรอก "เบอร์โทร" ของคุณเเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Please leave your phone number for contact
เรารับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ! แล้วจะติดต่อกลับ
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง !