Tokio Beyond

จุดเด่นของประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ มีอะไรบ้าง

การถอนเงินเร่งด่วน

นักลงทุนสามารถถอนเงินจากพอร์ตการลงทุนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ความยืดหยุ่นในการชำระเบี้ย

นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนทุนประกันชีวิตได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต

การจัดการเงินลงทุน

มีความอิสระในการเลือกลงทุนจากตัวเลือกกองทุนหลากหลายที่คัดสรรมาอย่างดีมีผู้ที่เชี่ยวชาญช่วยในการจัดการเงินลงทุนเพิ่มโอกาสผลตอบแทนสูง

ระบบการบริหารเงินลงทุน

ใช้เทคนิคเช่น Asset Allocation, Automatic Fund Rebalancing, และ Dollar-Cost Averaging เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน

การลดภาระการชำระเบี้ย

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อช่วยชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ แทนการชำระเบี้ยทุกปี

โอกาสในการสร้างกำไร

มีโอกาสสูงในการสร้างกำไรจากการลงทุนเมื่อใช้ระบบการบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Tokio Beyond คืออะไร ?

Tokio Beyond เป็นแผนประกันที่เชื่อมโยงกับการลงทุนที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ดีกว่าซึ่งนำเสนอโดย บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้ความคุ้มครองและโอกาสในการลงทุนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ โดยเป็นประกันชีวิต แบบ ยูนิต ลิงค์ ที่คุ้มครองถึงอายุครบ 99 ปี ที่สามารถวางแผนการออม พร้อมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการอีกด้วย

จุดเด่นของ Tokio Beyond

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

มีโอกาสสูงในการสร้างกำไรจากการลงทุนเมื่อใช้ระบบการบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ความคุ้มครองที่มากกว่า

โตเกียว บียอนด์ มอบความคุ้มครองสูงสุด 200 เท่าของเบี้ยประกันหลัก และยาวนานถึงอายุ 99 ปี หรือตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มที่ 100% และหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท/ปี ในส่วนของค่าประกันภัยและค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ความยืดหยุ่นสูง

นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนแผนการประกันภัยได้ตามเงื่อนไข และยังมี Premium Holiday ที่ช่วยให้หยุดชำระเบี้ยประกันได้ถึง 5 ปี และ Loyalty Bonus เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการลงทุน

โอกาสของผลตอบแทนที่มากกว่า

เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูงด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีการคัดสรรพิเศษจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ทำไมต้องเลือก Tokio Beyond

Tokio Beyond ถือเป็นบริษัทประกันชั้นนำที่ให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแผนประกันที่เชื่อมโยงกับการลงทุนที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ดี ตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้าทุกวัย พร้อมทั้งยังคำนึงถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ ด้วยความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อทุกคนในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือความปลอดภัยทางการเงิน การทำประกันภัยเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการเลือกบริษัทประกันที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ได้รับการคุ้มครองที่ดีที่สุดในช่วงปัจจุบันนี้ มีบริษัทประกันภัยหลายรายที่มีการเสนอบริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้านของความเสี่ยง และ Tokio Beyond เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ควรถือว่าคู่ควรเลือก เนื่องจากขไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ซึ่งทำให้มีจำนวนเงินเพื่อนำไปลงทุนได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งการจ่ายเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่เท่ากับประกันภัยอื่นๆ แต่ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังมีกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการลงทุนอีกมากมาย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับในกรณีต่าง ๆ

การทำประกันชีวิตแบบยูนิตที่เชื่อมโยงกับทาง Tokio Beyond จะได้รับผลประโยชน์มากมายที่สามารถดูแลผู้ถือกรมธรรม์และครอบครัวในกรณีต่างๆ ได้ ดังนี้:

  • กรณีเสียชีวิต: ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน.
  • กรณีครบกำหนดสัญญา: ผู้เอาประกันภัยจะได้รับมูลค่ารับซื้อยืนหน่วยลงทุนณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา.
  • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่มีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง: บริษัทจะจ่ายโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตามฮัตราร้อยละตามเงื่อนไขที่กำหนด.

ระยะเวลาคุ้มครอง: จนถึงอายุครบ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์.

การชำระเบี้ยประกันภัยมีข้อมูลโดยสังเขป:

  • เบี้ยประกันกัยหลักเพื่อความคุ้มครอง RPP: ไม่น้อยกว่า 12,000 บาทต่อปี.
  • เบี้ยประกันภัยเพิ่มเดิมพิเศษ Top Up: ไม่น้อยกว่า 12,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์.

นอกจากนี้ Tokio Beyond ได้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น:

  • วัยที่มีรายได้มากขึ้นและมีภาระที่เพิ่มขึ้น.
  • วัยที่ต้องสร้างความมั่นคงให้ตัวเองและครอบครัว.
  • วัยที่เน้นความคุ้มครองชีวิตและนำไปลงทุนพร้อมๆกัน.
  • วัยที่ควรวางแผนการศึกษาบุตร เพื่อการันตีว่าบุตรจะมีเงินไว้เป็นค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา หากเกิดจากไปกระทันหัน.
  • วัยที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการเงินเพื่อในอนาคต.

จึงได้มีการออกแบบประกันที่ตอบโจทย์คนในทุกช่วงอายุแบบ All-in-One ทั้งในด้านความคุ้มครอง การวางแผนด้านการเงิน และการลงทุน.

จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง คืออะไร ?

จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองคือเงินที่คุ้มครองชีวิต ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดเงินเอาประกันเอง จำนวนเงินเอาประกันหลักคำนวณจากเบี้ยประกันต่อปี มีขั้นต่ำตามอายุและเงื่อนไขบริษัท.

กองทุนที่ได้รับการคัดสรรเพื่อการลงทุนที่น่าสนใจใน Tokio Beyond

ทาง Tokio Beyond มีกองทุนหลายตัวเลือกสำหรับการลงทุนที่คุณสามารถเลือกตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ มีการทำ Suitable Test เพื่อประเมินความเสี่ยง และเสนอกองทุนที่คัดสรรมาเพื่อการลงทุนที่ดีที่สุดใน Tokio Beyond และจะมีเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมในอนาคตสำหรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจในการลงทุนทุกประเภท

บทสรุป

Tokio Beyond เป็นประกันชีวิต แบบ ยูนิต ลิงค์ ที่จะมอบทั้งความคุ้มครองที่มากกว่าสูงสุด 200 เท่าและตอบโจทย์โอกาสในการสร้างกำไรจากการลงทุนให้กับผู้ที่ถือกรมธรรม์ ซึ่งมีกองทุนการลงทุนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายการลงทุน ไลฟ์สไตล์ และความเสี่ยงหลายระดับที่แตกต่างกัน ช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคล ด้วยผลตอบแทน ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ดียิ่งขึ้นและมากกว่า
หากคุณกำลังมองหาประกันชีวิตและการลงทุนในเล่มเดียวที่จะสามารถมอบความมั่นคงและมั่งคั่งในทุกช่วงชีวิตของคุณแล้วนั้น “Tokio Beyond” ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี ที่จะทำให้คุณนั้นมีสิทธิ์ในการเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และเป้าหมายแต่ละช่วงวัยในชีวิตของคุณนั่นเอง โดยทั้งนี้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือกรมธรรม์ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจในการลงทุน

ติดต่อนัดหมายปรึกษาซื้อประกันชีวิตกองทุนรวม

รับคำปรึกษาฟรี
Contact for Free Services

กรอก "เบอร์โทร" ของคุณเเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Please leave your phone number for contact
เรารับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ! แล้วจะติดต่อกลับ
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง !