ประกันสุขภาพสะสมทรัพย์ ประกันเงินออม เด็กเล็กและเด็กโต จากโตเกียวมารีน

แบบประกันสุขภาพสะสมทรัพย์ สร้างหลักประกันเงินออมให้กับลูกหลาน มั่นใจได้ว่าลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่าน จะต้องมีเงินเก็บและเงินออมเอาไว้เป็นทุนการศึกษาและต่อยอดชีวิตในอนาคต พร้อมด้วยสัญญาสุขภาพโตเกียวมารีน พร้อมดูแลลูกหลานในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ประกันสะสมทรัพย์ (เงินออม) ระยะสั้น ระยะยาว (รายการลดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวน) : Short and Long Term Saving Insurance (Tax Deduction Benefits)

การวางแผนทางการเงินในรูปแบบเงินออมสะสมทรัพย์ สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ทั้งระยะ สั้น ระยะยาว ดอกเบี้ยสูงกว่าท้องตลาด จ่ายผลตอบแทนทุกปี รับรองการันตีผลตอบแทนและ ผลประโยชน์ที่มั่นคงและเป็นไปตามสัญญา การวางแผนทางการเงินแบบสะสมทรัพย์ที่ได้ทั้ง ผลตอบแทนที่ดีกว่าและสามารถใช้รวมเป็นรายการลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลในแต่ละปี เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เต็มจํานวน ดังนี้

- Tokio High Value (โตเกียว ไฮ แวลู)
- Tokio Super Growth 15/8 (โตเกียว ซูเปอร์ โกรท 15/8)
- Tokio Tax Saver 15/10 (โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร์ 15/10)
- Tokio Future Bright (โตเกียว ฟิวเจอร์ ไบรท์)
- Tokio Child Shield (โตเกียว ชายด์ ชิลด์)
- Tokio Happy Saving 10/5 (โตเกียว แฮปปี้ เซฟวิ่ง 10/5)
- Tokio Happy Refund (แฮปปี้ รีฟันด์)
- Happy Cash 25/20 (แฮปปี้ แคช 25/20)
- High Saving (ไฮ เซฟวิ่ง)
- Super Saving (ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง)
- Endowment (สะสมทรัพย์) 

หมายเหตุ: อ้างอิงรายชื่อผลิตภัณฑ์แบบประกันสะสมทรัพย์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ตาม หน้าเว็บไซต์หลักของสํานักงานใหญ่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของ บริษัท โตเกียว มารีน ประกันชีวิต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแผนประกันเงินออมสะสมทรัพย์ + สัญญาสุขภาพค่าห้อง

2 in 1 : ตอบโจทย์การวางแผนออมเงินสะสมทรัพย์ และได้รับความคุ้มครองค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน

แบบประกันสุขภาพโตเกียวมารีน ตอบโจทย์แผนค่าห้องและความคุ้มครองหลากหลายให้เลือกสรร

เริ่มต้นที่ ค่าห้อง3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท 7,000 บาท 10,000 บาท และสูงสุด 15,000 บาท

แผนค่าห้อง 3,000

แผนประกันสุขภาพสะสมทรัพย์ EN20/20 จ่ายเพียงแค่ 20 ปี ครบสัญญา 20 ปีรับเงินก้อน 150,000 บาท เพื่อเป็นเงินออมและมรดกให้กับลูกหลานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. ต่อวัน 3,000 บาท (สูงสุด 180 วัน)
  1.1 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน 10,000 บาท  (สูงสุด 15 วัน)
 2. ค่าบริการทางการแพทย์ โลหิต ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 28,000 บาท (ค่ายากลับบ้าน สูงสุด 7 วัน ไม่เกิน 1,000 บาท)
 3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. 850 บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)
 4. ค่าห้องผ่าตัดและหัตถการ 6,500 บาท
  4.1 ค่าแพทย์ผ่าตัด ศัลยกรรม-หัตถการ-ผู้ช่วยผ่าตัด 70,000 บาท
  4.2 ค่าแพทย์วิสัญญี (หมอวางยาสลบ) 14,000 บาท
 5. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 1,300 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 6. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 923,200 บาท  (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 7. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

 1. ค่าผ่าตัดใหญ่ไม่ต้องนอน รพ. (Day Surgery)จ่ายตามข้อ 2-4
 2. ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังรักษาเป็นผู้ป่วยใน 5,000 บาท (ภายใน 31 วัน)
  2.1 ค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังจากเป็นผู้ป่วยใน 5,000 บาท (ภายใน 31 วัน)
 3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับผู้ป่วยนอก 7,000 บาท (ภายใน 24 ชม. แรก)
 4. ค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรัง ค่าล้างไต (ผู้ป่วยนอก OPD) จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (28,000 บาท)
 5. ค่ารักษาโรคเนื้องอก-มะเร็ง โดยรังสีรักษา จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (28,000 บาท)
 6. ค่าเคมีบำบัดโรคมะเร็ง
 7. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 3,000 บาท
 8. ค่าผ่าตัดเล็ก 2,800 บาท

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 1,300 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 2. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 923,200 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 3. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

รวมผลประโยชน์ (สูงสุด) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายความว่า วงเงินความคุ้มครองจะทำงานสูงสุด ต่อโรคและต่อครั้ง เมื่อป่วยเป็นโรคใหม่ จากสาเหตุวินิจฉัยใหม่ จะนับวงเงินใหม่ แต่ถ้าหากป่วยซ้ำโรคเดิม ซึ่งยังไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันสุดท้ายที่ป่วยครั้งก่อน จะนับวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อจากเดิม กรณีจำนวนวันเกิน 90 วัน ไปแล้วนั้นจะนับเป็นวงเงินใหม่ทันที

ความคุ้มครองและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

 • คุ้มครองชีวิต เริ่มต้นที่ 150,000 ถึง 1,000,000 บาท
 • เมื่อครบอายุ 6 ขวบ เบี้ยสุขภาพลดลงครึ่งหนึ่ง
 • ความคุ้มครองเท่าเดิมตลอดไป
 • มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 350+ แห่ง ทั่วประเทศ
 • ชำระได้ทั้งแบบ ราย 1-3-6 เดือน หรือ รายปี
 • ชำระบัตรเครดิต/คิวอาร์โค้ด
 • ผ่อนจ่ายได้ สบายกระเป๋า
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเคลมไว 0-8 นาที

แผนค่าห้อง 4,000

แผนประกันสุขภาพสะสมทรัพย์ EN20/20 จ่ายเพียงแค่ 20 ปี ครบสัญญา 20 ปีรับเงินก้อน 150,000 บาท เพื่อเป็นเงินออมและมรดกให้กับลูกหลานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. ต่อวัน 4,000 บาท (สูงสุด 180 วัน)
  1.1 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน 8,000 บาท  (สูงสุด 15 วัน)
 2. ค่าบริการทางการแพทย์ โลหิต ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 38,000 บาท (ค่ายากลับบ้าน สูงสุด 7 วัน ไม่เกิน 1,000 บาท)
 3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. 950 บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)
 4. ค่าห้องผ่าตัดและหัตถการ 7,500 บาท
  4.1 ค่าแพทย์ผ่าตัด ศัลยกรรม-หัตถการ-ผู้ช่วยผ่าตัด 90,000 บาท
  4.2 ค่าแพทย์วิสัญญี (หมอวางยาสลบ) 18,000 บาท
 5. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 1,500 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 6. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,191,800 บาท  (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 7. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

 1. ค่าผ่าตัดใหญ่ไม่ต้องนอน รพ. (Day Surgery)จ่ายตามข้อ 2-4
 2. ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังรักษาเป็นผู้ป่วยใน 6,000 บาท (ภายใน 31 วัน)
  2.1 ค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังจากเป็นผู้ป่วยใน 6,000 บาท (ภายใน 31 วัน)
 3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับผู้ป่วยนอก 9,000 บาท (ภายใน 24 ชม. แรก)
 4. ค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรัง ค่าล้างไต (ผู้ป่วยนอก OPD) จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (38,000 บาท)
 5. ค่ารักษาโรคเนื้องอก-มะเร็ง โดยรังสีรักษา จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (38,000 บาท)
 6. ค่าเคมีบำบัดโรคมะเร็ง
 7. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 4,000 บาท
 8. ค่าผ่าตัดเล็ก 3,800 บาท

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 1,500 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 2. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,191,800 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 3. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

รวมผลประโยชน์ (สูงสุด) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายความว่า วงเงินความคุ้มครองจะทำงานสูงสุด ต่อโรคและต่อครั้ง เมื่อป่วยเป็นโรคใหม่ จากสาเหตุวินิจฉัยใหม่ จะนับวงเงินใหม่ แต่ถ้าหากป่วยซ้ำโรคเดิม ซึ่งยังไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันสุดท้ายที่ป่วยครั้งก่อน จะนับวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อจากเดิม กรณีจำนวนวันเกิน 90 วัน ไปแล้วนั้นจะนับเป็นวงเงินใหม่ทันที

ความคุ้มครองและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

 • คุ้มครองชีวิต เริ่มต้นที่ 150,000 ถึง 1,000,000 บาท
 • เมื่อครบอายุ 6 ขวบ เบี้ยสุขภาพลดลงครึ่งหนึ่ง
 • ความคุ้มครองเท่าเดิมตลอดไป
 • มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 350+ แห่ง ทั่วประเทศ
 • ชำระได้ทั้งแบบ ราย 1-3-6 เดือน หรือ รายปี
 • ชำระบัตรเครดิต/คิวอาร์โค้ด
 • ผ่อนจ่ายได้ สบายกระเป๋า
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเคลมไว 0-8 นาที

แผนค่าห้อง 5,000

แผนประกันสุขภาพสะสมทรัพย์ EN20/20 จ่ายเพียงแค่ 20 ปี ครบสัญญา 20 ปีรับเงินก้อน 150,000 บาท เพื่อเป็นเงินออมและมรดกให้กับลูกหลานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. ต่อวัน 5,000 บาท (สูงสุด 180 วัน)
  1.1 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน 10,000 บาท  (สูงสุด 15 วัน)
 2. ค่าบริการทางการแพทย์ โลหิต ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 42,000 บาท (ค่ายากลับบ้าน สูงสุด 7 วัน ไม่เกิน 1,000 บาท)
 3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)
 4. ค่าห้องผ่าตัดและหัตถการ 8,000 บาท
  4.1 ค่าแพทย์ผ่าตัด ศัลยกรรม-หัตถการ-ผู้ช่วยผ่าตัด 100,000 บาท
  4.2 ค่าแพทย์วิสัญญี (หมอวางยาสลบ) 20,000 บาท
 5. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 1,600 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 6. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,430,500 บาท  (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 7. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

 1. ค่าผ่าตัดใหญ่ไม่ต้องนอน รพ. (Day Surgery)จ่ายตามข้อ 2-4
 2. ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังรักษาเป็นผู้ป่วยใน 6,500 บาท (ภายใน 31 วัน)
  2.1 ค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังจากเป็นผู้ป่วยใน 6,500 บาท (ภายใน 31 วัน)
 3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับผู้ป่วยนอก 10,000 บาท (ภายใน 24 ชม. แรก)
 4. ค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรัง ค่าล้างไต (ผู้ป่วยนอก OPD) จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (42,000 บาท)
 5. ค่ารักษาโรคเนื้องอก-มะเร็ง โดยรังสีรักษา จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (42,000 บาท)
 6. ค่าเคมีบำบัดโรคมะเร็ง
 7. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 5,000 บาท
 8. ค่าผ่าตัดเล็ก 4,200 บาท

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 1,600 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 2. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,430,500 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 3. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

รวมผลประโยชน์ (สูงสุด) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายความว่า วงเงินความคุ้มครองจะทำงานสูงสุด ต่อโรคและต่อครั้ง เมื่อป่วยเป็นโรคใหม่ จากสาเหตุวินิจฉัยใหม่ จะนับวงเงินใหม่ แต่ถ้าหากป่วยซ้ำโรคเดิม ซึ่งยังไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันสุดท้ายที่ป่วยครั้งก่อน จะนับวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อจากเดิม กรณีจำนวนวันเกิน 90 วัน ไปแล้วนั้นจะนับเป็นวงเงินใหม่ทันที

ความคุ้มครองและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

 • คุ้มครองชีวิต เริ่มต้นที่ 150,000 ถึง 1,000,000 บาท
 • เมื่อครบอายุ 6 ขวบ เบี้ยสุขภาพลดลงครึ่งหนึ่ง
 • ความคุ้มครองเท่าเดิมตลอดไป
 • มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 350+ แห่ง ทั่วประเทศ
 • ชำระได้ทั้งแบบ ราย 1-3-6 เดือน หรือ รายปี
 • ชำระบัตรเครดิต/คิวอาร์โค้ด
 • ผ่อนจ่ายได้ สบายกระเป๋า
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเคลมไว 0-8 นาที

แผนค่าห้อง 7,000

แผนประกันสุขภาพสะสมทรัพย์ EN20/20 จ่ายเพียงแค่ 20 ปี ครบสัญญา 20 ปีรับเงินก้อน 150,000 บาท เพื่อเป็นเงินออมและมรดกให้กับลูกหลานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. ต่อวัน 7,000 บาท (สูงสุด 180 วัน)
  1.1 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน 14,000 บาท  (สูงสุด 15 วัน)
 2. ค่าบริการทางการแพทย์ โลหิต ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 38,000 บาท (ค่ายากลับบ้าน สูงสุด 7 วัน ไม่เกิน 1,000 บาท)
 3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. 1,100 บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)
 4. ค่าห้องผ่าตัดและหัตถการ 17,500 บาท
  4.1 ค่าแพทย์ผ่าตัด ศัลยกรรม-หัตถการ-ผู้ช่วยผ่าตัด 175,000 บาท
  4.2 ค่าแพทย์วิสัญญี (หมอวางยาสลบ) 35,000 บาท
 5. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 2,800 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 6. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,996,400 บาท  (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 7. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

 1. ค่าผ่าตัดใหญ่ไม่ต้องนอน รพ. (Day Surgery)จ่ายตามข้อ 2-4
 2. ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังรักษาเป็นผู้ป่วยใน 7,500 บาท (ภายใน 31 วัน)
  2.1 ค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังจากเป็นผู้ป่วยใน 7,500 บาท (ภายใน 31 วัน)
 3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับผู้ป่วยนอก 12,000 บาท (ภายใน 24 ชม. แรก)
 4. ค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรัง ค่าล้างไต (ผู้ป่วยนอก OPD) จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (60,000 บาท)
 5. ค่ารักษาโรคเนื้องอก-มะเร็ง โดยรังสีรักษา จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (60,000 บาท)
 6. ค่าเคมีบำบัดโรคมะเร็ง
 7. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 7,000 บาท
 8. ค่าผ่าตัดเล็ก 6,000 บาท

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 2,800 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 2. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,996,400 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 3. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

รวมผลประโยชน์ (สูงสุด) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายความว่า วงเงินความคุ้มครองจะทำงานสูงสุด ต่อโรคและต่อครั้ง เมื่อป่วยเป็นโรคใหม่ จากสาเหตุวินิจฉัยใหม่ จะนับวงเงินใหม่ แต่ถ้าหากป่วยซ้ำโรคเดิม ซึ่งยังไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันสุดท้ายที่ป่วยครั้งก่อน จะนับวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อจากเดิม กรณีจำนวนวันเกิน 90 วัน ไปแล้วนั้นจะนับเป็นวงเงินใหม่ทันที

ความคุ้มครองและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

 • คุ้มครองชีวิต เริ่มต้นที่ 150,000 ถึง 1,000,000 บาท
 • เมื่อครบอายุ 6 ขวบ เบี้ยสุขภาพลดลงครึ่งหนึ่ง
 • ความคุ้มครองเท่าเดิมตลอดไป
 • มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 350+ แห่ง ทั่วประเทศ
 • ชำระได้ทั้งแบบ ราย 1-3-6 เดือน หรือ รายปี
 • ชำระบัตรเครดิต/คิวอาร์โค้ด
 • ผ่อนจ่ายได้ สบายกระเป๋า
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเคลมไว 0-8 นาที

แผนค่าห้อง 10,000 บาท

แผนประกันสุขภาพสะสมทรัพย์ EN20/20 จ่ายเพียงแค่ 20 ปี ครบสัญญา 20 ปีรับเงินก้อน 150,000 บาท เพื่อเป็นเงินออมและมรดกให้กับลูกหลานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. ต่อวัน 10,000 บาท (สูงสุด 180 วัน)
  1.1 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน 20,000 บาท  (สูงสุด 15 วัน)
 2. ค่าบริการทางการแพทย์ โลหิต ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 70,000 บาท (ค่ายากลับบ้าน สูงสุด 7 วัน ไม่เกิน 1,000 บาท)
 3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. 1,150 บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)
 4. ค่าห้องผ่าตัดและหัตถการ 25,000 บาท
  4.1 ค่าแพทย์ผ่าตัด ศัลยกรรม-หัตถการ-ผู้ช่วยผ่าตัด 250,000 บาท
  4.2 ค่าแพทย์วิสัญญี (หมอวางยาสลบ) 50,000 บาท
 5. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 3,200 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 6. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,996,400 บาท  (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 7. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

 1. ค่าผ่าตัดใหญ่ไม่ต้องนอน รพ. (Day Surgery)จ่ายตามข้อ 2-4
 2. ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังรักษาเป็นผู้ป่วยใน 8,000 บาท (ภายใน 31 วัน)
  2.1 ค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังจากเป็นผู้ป่วยใน 8,000 บาท (ภายใน 31 วัน)
 3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับผู้ป่วยนอก 13,000 บาท (ภายใน 24 ชม. แรก)
 4. ค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรัง ค่าล้างไต (ผู้ป่วยนอก OPD) จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (70,000 บาท)
 5. ค่ารักษาโรคเนื้องอก-มะเร็ง โดยรังสีรักษา จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (70,000 บาท)
 6. ค่าเคมีบำบัดโรคมะเร็ง
 7. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 10,000 บาท
 8. ค่าผ่าตัดเล็ก 7,000 บาท

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 3,200 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 2. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 2,749,600 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 3. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

รวมผลประโยชน์ (สูงสุด) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายความว่า วงเงินความคุ้มครองจะทำงานสูงสุด ต่อโรคและต่อครั้ง เมื่อป่วยเป็นโรคใหม่ จากสาเหตุวินิจฉัยใหม่ จะนับวงเงินใหม่ แต่ถ้าหากป่วยซ้ำโรคเดิม ซึ่งยังไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันสุดท้ายที่ป่วยครั้งก่อน จะนับวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อจากเดิม กรณีจำนวนวันเกิน 90 วัน ไปแล้วนั้นจะนับเป็นวงเงินใหม่ทันที

ความคุ้มครองและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

 • คุ้มครองชีวิต เริ่มต้นที่ 150,000 ถึง 1,000,000 บาท
 • เมื่อครบอายุ 6 ขวบ เบี้ยสุขภาพลดลงครึ่งหนึ่ง
 • ความคุ้มครองเท่าเดิมตลอดไป
 • มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 350+ แห่ง ทั่วประเทศ
 • ชำระได้ทั้งแบบ ราย 1-3-6 เดือน หรือ รายปี
 • ชำระบัตรเครดิต/คิวอาร์โค้ด
 • ผ่อนจ่ายได้ สบายกระเป๋า
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเคลมไว 0-8 นาที

แผนค่าห้อง 15,000

แผนประกันสุขภาพสะสมทรัพย์ EN20/20 จ่ายเพียงแค่ 20 ปี ครบสัญญา 20 ปีรับเงินก้อน 150,000 บาท เพื่อเป็นเงินออมและมรดกให้กับลูกหลานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. ต่อวัน 15,000 บาท (สูงสุด 180 วัน)
  1.1 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน 30,000 บาท  (สูงสุด 15 วัน)
 2. ค่าบริการทางการแพทย์ โลหิต ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 80,000 บาท (ค่ายากลับบ้าน สูงสุด 7 วัน ไม่เกิน 1,000 บาท)
 3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาใน รพ. 1,200 บาท/วัน (สูงสุด 180 วัน)
 4. ค่าห้องผ่าตัดและหัตถการ 37,500 บาท
  4.1 ค่าแพทย์ผ่าตัด ศัลยกรรม-หัตถการ-ผู้ช่วยผ่าตัด 375,000 บาท
  4.2 ค่าแพทย์วิสัญญี (หมอวางยาสลบ) 75,000 บาท
 5. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 4,800 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 6. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,996,400 บาท  (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 7. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

 1. ค่าผ่าตัดใหญ่ไม่ต้องนอน รพ. (Day Surgery)จ่ายตามข้อ 2-4
 2. ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังรักษาเป็นผู้ป่วยใน 9,000 บาท (ภายใน 31 วัน)
  2.1 ค่ารักษาผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังจากเป็นผู้ป่วยใน 9,000 บาท (ภายใน 31 วัน)
 3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับผู้ป่วยนอก 15,000 บาท (ภายใน 24 ชม. แรก)
 4. ค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรัง ค่าล้างไต (ผู้ป่วยนอก OPD) จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (80,000 บาท)
 5. ค่ารักษาโรคเนื้องอก-มะเร็ง โดยรังสีรักษา จ่ายไม่เกิน ข้อ 2 (80,000 บาท)
 6. ค่าเคมีบำบัดโรคมะเร็ง
 7. ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) 15,000 บาท
 8. ค่าผ่าตัดเล็ก 8,000 บาท

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

 1. ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อวัน 4,800 บาท (สูงสุด 3 วัน)
 2. รวมผลประโยชน์(สูงสุด) ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 3,994,900 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา)
 3. ค่าชดเชยรายวัน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

รวมผลประโยชน์ (สูงสุด) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายความว่า วงเงินความคุ้มครองจะทำงานสูงสุด ต่อโรคและต่อครั้ง เมื่อป่วยเป็นโรคใหม่ จากสาเหตุวินิจฉัยใหม่ จะนับวงเงินใหม่ แต่ถ้าหากป่วยซ้ำโรคเดิม ซึ่งยังไม่เกิน 90 วัน หลังจากวันสุดท้ายที่ป่วยครั้งก่อน จะนับวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อจากเดิม กรณีจำนวนวันเกิน 90 วัน ไปแล้วนั้นจะนับเป็นวงเงินใหม่ทันที

ความคุ้มครองและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

 • คุ้มครองชีวิต เริ่มต้นที่ 150,000 ถึง 1,000,000 บาท
 • เมื่อครบอายุ 6 ขวบ เบี้ยสุขภาพลดลงครึ่งหนึ่ง
 • ความคุ้มครองเท่าเดิมตลอดไป
 • มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 350+ แห่ง ทั่วประเทศ
 • ชำระได้ทั้งแบบ ราย 1-3-6 เดือน หรือ รายปี
 • ชำระบัตรเครดิต/คิวอาร์โค้ด
 • ผ่อนจ่ายได้ สบายกระเป๋า
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเคลมไว 0-8 นาที

แผนเงินออมโตเกียว ฟิวเจอร์ไบรท์ 18/5 (Tokio Future Bright 18/5)

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

แผนสร้างวินัยในการออมเงิน ผลตอบแทนสูง บนหลักประกันอันมั่นคงและไร้ความเสี่ยง ให้กับลูกหลานเพื่ออนาคตที่สดใส

 • เก็บออมเงินสั้นๆ เพียงแค่ 5 ปี
 • รับเงินคืนให้ระหว่างสัญญา ทุกๆ 6 ปี
 • ครบสัญญารับเงินก้อนใหญ่เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อยอดความมั่นคงให้กับลูกหลานในอนาคต

ตัวอย่าง แบบแผนทุนประกัน 100,000 บาท
• สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 รับเงินสด 20,000 บาท
• สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินสด 20,000 บาท
• ครบสัญญาสิ้นปีที่ 18 รับเงินก้อน 300,00 บาท

ตัวอย่าง เด็กชายอายุ 1 ปี
• ชำระเบี้ยปีละ 54,700 บาท
• ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี

ท่านสามารถเพิ่มมูลค่าทุนประกันหลักและผลประโยชน์ความคุ้มครองได้
อัตราค่าเบี้ยประกันจะแปรผันขึ้นลง ตามแบบทุนประกันหลัก อายุของลูกหลาน และอายุของพ่อแม่ผู้ปกครอง (PB)

แผนโตเกียวมารีน ชายด์ ชิลด์ (Tokio Child Shield)

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

แบบแผนประกันเงินสะสมทรัพย์

เพื่อเป็นทุนการศึกษาและหลักประกันความมั่นคง เพื่อต่อยอดอนาคตให้กับลูกหลานของท่าน แบบประกันนี้จะคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ในฐานะผู้ชำระเบี้ยประกันให้น้อง แม้ว่าผู้ชำระเบี้ยจะจากไปก่อน บริษัทจะทำหน้าที่ชำระเบี้ยประกันแทนท่านให้จนครบสัญญา และการันตีได้ว่า ตลอดจนครบสัญญานั้น ลูกหลานที่รักของท่านจะได้รับเงินสะสมทรัพย์กลับมาเป็นทุนการศึกษาอย่างแน่นอน และถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ โดยมี บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต เป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์และผู้ปกครองให้น้องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ

มอบความรักความห่วงใยนี้เป็นสื่อกลางระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและลูกหลาน

• ลูกครบอายุ 19 ปี รับทุนการศึกษา 200,000 บาท
• ลูกครบอายุ 20 ปี รับทุนการศึกษา 200,000 บาท
• ลูกครบอายุ 21 ปี รับทุนการศึกษา 200,000 บาท
• ลูกครบอายุ 22 ปี รับทุนการศึกษา 400,000 บาท

ฟังก์ชั่นคุ้มครองผู้ชำระเบี้ย (PB)
ให้ความคุ้มครองในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตเนื่องจากสุขภาพหรืออุบัติเหตุ สามารถการันตีได้ว่าน้องยังคงได้รับทุนการศึกษาตามสัญญาประกันชีวิต จาก โตเกียวมารีนประกันชีวิต

ตัวอย่าง เด็กชายอายุ 2 ปี คุณพ่ออายุ 30 ปี
• แบบแผนทุนประกัน 400,000 บาท
• ชำระเบี้ยปีละ 85,450 บาท
• ระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี

ท่านสามารถเพิ่มมูลค่าทุนประกันหลักและผลประโยชน์ความคุ้มครองได้
อัตราค่าเบี้ยประกันจะแปรผันขึ้นลง ตามแบบทุนประกันหลัก อายุของลูกหลาน และอายุของพ่อแม่ผู้ปกครอง (PB)

โรงพยาบาลคู่สัญญาในเครือข่ายของโตเกียวมารีนมากกว่า 350+ แห่งทั่วประเทศไทย

โรงพยาบาลคู่สัญญาในเครือข่ายของโตเกียวมารีนประกันชีวิตมากกว่า 350+ แห่งทั่วประเทศไทย (และเพิ่มเติมมากขึ้นทุกเดือนทุกปี) พร้อมยกระดับศักยภาพในการรองรับให้บริการลูกค้าทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย

 1. คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านสามารถหมดกังวล สบายใจหายห่วงได้ เมื่อลูกหลานเจ็บป่วย ระบบประกันสุขภาพโตเกียวมารีนพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 2. เพียงแค่พกบัตรโตเกียวมารีน (หรือบัตรประชาชนของน้อง) ยื่นให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาในเครือข่ายของโตเกียวมารีนประกันชีวิต มากกว่า 350+ แห่งทั่วประเทศไทย
 3. ไม่ต้องสำรองออกจ่ายก่อน ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างส่วนเกินจุกจิกให้ปวดหัว เคลมไว จ่ายจริง พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนประทับใจ

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์

รับคำปรึกษาฟรี
Contact for Free Services

กรอก "เบอร์โทร" ของคุณเเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Please leave your phone number for contact
เรารับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ! แล้วจะติดต่อกลับ
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง !