ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยนอก OPD ไม่ต้องนอนแอดมิทก็เบิกเคลม จ่ายตรงได้ทันที

อนุสัญญาคุ้มครองดูแลสุขภาพเพิ่มเติม สามารถซื้อควบคู่กับประกันสุขภาพกรมธรรม์หลักที่ดูแลในเรื่องของผู้ป่วยในนอนโรงพยาบาล (IPD) และแบบแผนอื่น ๆ ได้ เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลแบบไปแล้วกลับ ไม่จำเป็นต้องนอนแอดมิดเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้โดยตรง ตามวงเงินแบบแผนที่ท่านได้เลือกซื้อเอาไว้ตามรายการ

ความคุ้มครองในแต่ละช่วงอายุ

ความคุ้มครองต่อครั้งของแบบแผนผู้ป่วยนอก (OPD) จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามช่วงอายุในตารางด้านล่าง ดังนี้

ช่วงอายุเต็มปี คำนวน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ (ปี)
แพลทตินัม
1 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 45
51 - 60
61 - 65
66 - 69
1,000
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,600

แบบแผนเบสิคสุดคุ้ม + ผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)

“ นอนพักรักษาก็เบิกได้ ไปแล้วกลับก็มีวงเงินพร้อมจ่ายให้ ”

สอบถามรายละเอียดเพศและช่วงอายุอื่น คลิกแอดไลน์
เพื่อทำแบบ PDF ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Add LINE ID: Lee9526

คลิกแอดไลน์
  1. สามารถสมัครได้ตั้งแต่ เด็กเล็กอายุ 1 ปี จนถึง ผู้ใหญ่อายุ 70 ปี
  2. คุ้มครองเรื่องของสัญญาสุขภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 85 ปี
  3. ค่าห้องเริ่มต้นที่ 5,000 บาท 
  4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
  5. ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละ 1,000 บาท
  6. ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวนสูงสุด 30 ครั้งต่อปี
  7. รวมผลประโยชน์ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวนสูงสุด 30,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ 

ตัวอย่าง แบบแผนประกันสุขภาพเด็ก โตเกียวมารีน (IPD+OPD)แผนค่าห้อง 5,000 บาท + ผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละ 1,000 บาท
• เด็กหญิงอายุ 1 ปี
• เบี้ยประกันรายปี 36,702  บาท
• เบี้ยประกันราย 6 เดือน  19,086 บาท
• เบี้ยประกันราย 3 เดือน 9,726 บาท
• เบี้ยประกันรายเดือน 3,211 บาท

หมายเหตุ
อัตราค่าเบี้ยประกันจะแปรผันขึ้นลง ตามแบบทุนประกันหลัก อายุของลูกหลาน และอายุของพ่อแม่ผู้ปกครอง (PB)

 ตัวอย่าง แบบแผนประกันสุขภาพเด็ก โตเกียวมารีน (IPD+OPD)แผนค่าห้อง 5,000 บาท + ผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละ 1,000 บาท
• เด็กหญิง อายุ 6 ปี 
• เบี้ยประกันรายปี 17,332 บาท
• เบี้ยประกันราย 6 เดือน  9,022 บาท
• เบี้ยประกันราย 3 เดือน 4,549 บาท
• เบี้ยประกันรายเดือน 1,516 บาท

หมายเหตุ
อัตราค่าเบี้ยประกันจะแปรผันขึ้นลง ตามแบบทุนประกันหลัก อายุของลูกหลาน และอายุของพ่อแม่ผู้ปกครอง (PB)

รับคำปรึกษาฟรี
Contact for Free Services

กรอก "เบอร์โทร" ของคุณเเพื่อให้เราติดต่อกลับ
Please leave your phone number for contact
เรารับข้อมูลของคุณเรียบร้อย ! แล้วจะติดต่อกลับ
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง !