โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

80 ถนน ซอย โรงพยาบาล 2 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์

02-769-2000

ค่าห้องเดี่ยว

7650 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

12850 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

6050 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนมะรักษ์

5600 บาท
ดูข้อมูล ➜