โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล)

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

290 ถ. พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์

02-552-8777

ค่าห้องเดี่ยว

4430 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

4250 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลคามิลเลียน

4200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

7255 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4

3640 บาท
ดูข้อมูล ➜