โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

21 ถนน นันทาราม ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์

053-270-145-50

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเทพปัญญา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย

-
ดูข้อมูล ➜