โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

585 ถนน สิรินธร แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์

02-886-6600-13

ค่าห้องเดี่ยว

3530 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพ

11300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง

8200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม)

3690 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3500 บาท
ดูข้อมูล ➜