โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิต

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

733/347, Moo 8, Phaholyotin Road, Tambon Khukot, Amphoe Lam Luk Ka, Pathumthani, 12130

เบอร์โทรศัพท์

02-998-9888

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนนทเวช

6400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัฒนเวช

-
ดูข้อมูล ➜