โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

96 ถนน สีหบุรานุกิจ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เบอร์โทรศัพท์

02-746-8630

ค่าห้องเดี่ยว

3630 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลพระราม 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

4250 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น

5600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางโพ

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜