โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

1 ถนน โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เบอร์โทรศัพท์

02-514-2157-9

ค่าห้องเดี่ยว

3640 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน

5450 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางโพ

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหัวเฉียว

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜