โรงพยาบาลสิริเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

151 ม. 7 ตำบล จันทนิมิต อำเภอ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์

039-605-666

ค่าห้องเดี่ยว

2800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

6190 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีระยอง

-
ดูข้อมูล ➜