โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2677 ถ. พัฒนาการ แขวง พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทรศัพท์

02-722-2500

ค่าห้องเดี่ยว

3440 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนวมินทร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

3630 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรี 2

5550 บาท
ดูข้อมูล ➜