โรงพยาบาลบ้านฉาง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

77 หมู่ที่ 1 ถ. สุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130

เบอร์โทรศัพท์

038-603-838

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชล 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

6190 บาท
ดูข้อมูล ➜