โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ซอย ร่วมใจ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000

เบอร์โทรศัพท์

038-921-999

ค่าห้องเดี่ยว

4930 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบ้านฉาง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลระยอง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

3850 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชล 2

-
ดูข้อมูล ➜