โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

290 ถนน เจิมจอมพล ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์

038-320-200

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสิริเวช

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-
ดูข้อมูล ➜

สถานพยาบาลอิมพีเรียล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

3850 บาท
ดูข้อมูล ➜