โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

90 ศรีราชานคร 3 อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์

038-317-333

ค่าห้องเดี่ยว

4600 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

4930 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบ้านฉาง

-
ดูข้อมูล ➜