คลินิกแพทย์สมเดช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

71 เทศบาล 1 ตำบล ทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง 21110

เบอร์โทรศัพท์

038-671-493

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

-

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเอกชล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชล 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชลบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

-
ดูข้อมูล ➜