โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

888 88 หมู่ที่ 3 ถ. สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์

038-038-888

ค่าห้องเดี่ยว

6190 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

3850 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜