โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

885 ถ. สุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120

เบอร์โทรศัพท์

037-640-000-98

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา

3100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜