โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

25 14 ถนน ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์

039-319-888

ค่าห้องเดี่ยว

3450 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชล 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

-
ดูข้อมูล ➜

สถานพยาบาลอิมพีเรียล

-
ดูข้อมูล ➜