โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

328 1 M.9 ถนน พัทยากลาง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์

038-488-777

ค่าห้องเดี่ยว

3800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเอกชล 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

6190 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜