โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

8 ซอย แหลมเกตุ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์

038-320-300

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสิริเวช

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชล 2

-
ดูข้อมูล ➜