โรงพยาบาลมงกุฏระยอง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

149/1 ถนน มาบยา ตำบล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000

เบอร์โทรศัพท์

038-682-136-9

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจอมเทียน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

4600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

-
ดูข้อมูล ➜