โรงพยาบาลพระปกเกล้า

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

Pra Pok Klao hospital 38, ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์

039-319-666

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

6200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลระยอง

-
ดูข้อมูล ➜