โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

29 หมู่ที่ 3 ถ. สุวินทวงศ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทรศัพท์

038-812-702-19

ค่าห้องเดี่ยว

3100 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบ้านฉาง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีระยอง

-
ดูข้อมูล ➜