โรงพยาบาลบางมด

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

747 ถ. พระราม ๒ แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์โทรศัพท์

02-867-0606

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

5500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

5300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพญาไท 1

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜