โรงพยาบาลบางไผ่

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

62 ถ. เพชรเกษม แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์โทรศัพท์

02-457-0086

ค่าห้องเดี่ยว

3740 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศิครินทร์

5100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

5750 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพญาไท 1

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

4900 บาท
ดูข้อมูล ➜