โรงพยาบาลมเหสักข์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

46, 7 ถนน มเหสักข์ แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์

02-635-7123

ค่าห้องเดี่ยว

3580 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางไผ่

3740 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรามคำแหง

3200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜