โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

29 Moo 6 ถ. พหลโยธิน แขวง สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์

02-523-3359-71

ค่าห้องเดี่ยว

4900 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมิชชั่น

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลยันฮี

5040 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลประชาพัฒน์

3100 บาท
ดูข้อมูล ➜