โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม)

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

หมู่ 1 91 ถนน เฉลิมพงษ์ แขวง สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์

02-991-8999

ค่าห้องเดี่ยว

3690 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4

3640 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางโพ

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

12850 บาท
ดูข้อมูล ➜