โรงพยาบาลพญาไท 1

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

364/1 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์

02-201-4600

ค่าห้องเดี่ยว

4800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

6190 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมิชชั่น

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนวมินทร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพระราม 2

-
ดูข้อมูล ➜