โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2 ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์

1474 (Hot Line)

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

5600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4

3640 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง

8200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

6800 บาท
ดูข้อมูล ➜