โรงพยาบาลเทพธารินทร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

3850 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์

02-348-7000

ค่าห้องเดี่ยว

5300 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเพชรเวช

4810 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลยันฮี

5040 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรามาธิบดี

6500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม)

3040 บาท
ดูข้อมูล ➜