โรงพยาบาลศิครินทร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

976 ถ. ลาซาล แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์โทรศัพท์

02-366-9900

ค่าห้องเดี่ยว

5100 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น

5600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

3630 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศิริราช

3000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล)

4430 บาท
ดูข้อมูล ➜