โรงพยาบาลพญาไท 2

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

943 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์

02-617-2444

ค่าห้องเดี่ยว

6687 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง

8200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

4500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

3530 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

4900 บาท
ดูข้อมูล ➜