โรงพยาบาลเพชรเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2469 13,15 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง คลองตันเหนือ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์

02-718-1515

ค่าห้องเดี่ยว

4810 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศิครินทร์

5100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

7650 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

6190 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพ

11300 บาท
ดูข้อมูล ➜