โรงพยาบาลพระราม 9

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

99 ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์

02-202-9999

ค่าห้องเดี่ยว

7950 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพ

11300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น

5600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพระราม 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเพชรเวช

4810 บาท
ดูข้อมูล ➜