โรงพยาบาลนมะรักษ์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2414 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์

02-059-0245-49

ค่าห้องเดี่ยว

5600 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวชธานี

6650 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

4250 บาท
ดูข้อมูล ➜