โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

9/1 ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์

02-686-2700

ค่าห้องเดี่ยว

9100 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบางไผ่

3740 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลลาดพร้าว

4700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหัวเฉียว

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜