โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

124, 126 ซอย รามคำแหง 4 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทรศัพท์

02-314-0726-9

ค่าห้องเดี่ยว

2200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

6020 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลลาดพร้าว

4700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพระราม 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

4900 บาท
ดูข้อมูล ➜