โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

71 3 ถนน เศรษฐศิริ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์

02-265-7777

ค่าห้องเดี่ยว

5500 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

6190 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม)

3690 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

6050 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพญาไท 2

6687 บาท
ดูข้อมูล ➜