โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

1873 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์

02-256-4000

ค่าห้องเดี่ยว

3500 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

3530 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ

3440 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมเหสักข์

3580 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

4330 บาท
ดูข้อมูล ➜