โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

488 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทรศัพท์

02-378-9000

ค่าห้องเดี่ยว

7255 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางปะกอก 1

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลลาดพร้าว

4700 บาท
ดูข้อมูล ➜