โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

362 ถ. พระรามที่ 2 แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์โทรศัพท์

02-109-9111

ค่าห้องเดี่ยว

5200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

6050 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

4300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

7650 บาท
ดูข้อมูล ➜