โรงพยาบาลรามาธิบดี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

270 ถนน พระรามที่ ๖ แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์

02-201-1000

ค่าห้องเดี่ยว

6500 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลลาดพร้าว

4700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลยันฮี

5040 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเพชรเวช

4810 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜